Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Om å sparke oppover

Målretta: Velferdsstatens ordninger må være målretta for å hjelpe den det gjelder, skriver Heidi Nordby Lunde (H). Foto: Høyre
Målretta: Velferdsstatens ordninger må være målretta for å hjelpe den det gjelder, skriver Heidi Nordby Lunde (H). Foto: Høyre

Pressen pryder seg ofte med at det er de som gir en stemme til de som ikke har noen, og derfor er de som sparker oppover. Så også i Nationens kommentar om at regjeringen sparker nedover når den foreslår å gjøre endringer i dagpengeordningen for å sørge for at den treffer de med nærmest tilknytning til arbeidsmarkedet.

Dagpenger er ment å være en midlertidig inntektssikring for de av oss som i en periode står uten arbeid, men har hatt og skal så raskt som mulig ut igjen i en fast jobb. Gjennom kun å legge inntekt siste år til grunn, sørger vi for at ordningen treffer nettopp de med nærmest tilknytning til arbeidsmarkedet. Målet er å forsterke arbeidslinja og styrke insentivene til en sterk og kontinuerlig tilknytning til arbeidslivet.

I dagens ordning beregnes dagpenger enten på grunnlag av inntekten det sist avsluttede kalenderåret eller en gjennomsnittsberegning av de tre sist avsluttede kalenderårene, dersom det gir bedre uttelling. Som inntekt regnes i tillegg til lønn, dagpenger, sykepenger, pleiepenger mv., svangerskapspenger og foreldrepenger, dersom disse ytelsene er opptjent som arbeidstaker.

Du kan altså ha vært tre år borte fra arbeidsmarkedet eller i sporadisk jobb, og likevel ha rett på en ordning som er ment som en midlertidig inntektssikring for de som plutselig står uten arbeid og så raskt som mulig skal tilbake i nytt arbeid.

Annonse

Norge har verdens rauseste velferdsstat. Om du blir syk eller arbeidsledig skal staten være der for deg. Vi har en vifte av ordninger for å hjelpe mennesker som trenger det i den situasjonen de er i.

De fleste ordningene er ikke ment å dekke alt og alle, men skal være målretta for å hjelpe den det gjelder. Å sørge for at dagpenger går til de som nettopp trenger den midlertidige inntektssikringen ordningen er ment å være, bidrar til at ytelsene med de kravene som følger, går til de den er ment å treffe. Å kvalifisere folk som har vært tre år mer eller mindre utenfor arbeidslivet til en stønad de i verste fall kan ende opp med å gå to år til på, er å gjøre folk en bjørnetjeneste.

Det er en slik politikk som Nationen fremholder som fortjener et spark bak. Det er forskjell på kritisk journalistikk som setter spørsmålstegn ved hvordan samfunnet innretter seg for å ta vare på sine innbyggere, og journalistikk som bare ønsker å kritisere.

Neste artikkel

Ikke ta distrikts-bedriftene, Høyre