Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Økonomien i svinenæringa må styrkes

Målprisen for svin må øke med to kroner

Krav til jodbruksforhandlingene: Styreleder Tor Henrik Jule i Norsvin mener målprisen for gris må øke med 2 kroner. Foto: Norsvin
Krav til jodbruksforhandlingene: Styreleder Tor Henrik Jule i Norsvin mener målprisen for gris må øke med 2 kroner. Foto: Norsvin

Svingninger i økonomien har vi alltid vært vant til i svinenæringa, og vi har lært oss å leve med dette. Men dagens situasjon er annerledes enn tidligere, da økonomien er svært dårlig på tross av målprisuttak.

Med tanke på behovet for inndekning av økte kostnader og helt nødvendige investeringer i eksisterende produksjon, krever Norsvin at målprisen øker med to kroner.

Støtte til prosjektet «Friskere gris med SPF» er vårt andre krav, et prosjekt som vil bety en styrking av dyrehelsa hos gris i tillegg til å gi økt dyrevelferd, og ikke minst et sterkt bidrag til en bedre arealutnyttelse nasjonalt, og redusert klimaavtrykk globalt på grunn av en mer fôreffektiv gris.

Vi har hatt uendret målpris de siste fem avtaleår, mens kostnadene har økt og den reelle utbetalingsprisen har gått ned. Kostnadsveksten i perioden fra 2015 til i dag har økt med kroner 4.000 per årspurke.

Annonse

Svinebonden har lojalt stilt opp på dugnad for å redusere produksjonen gjennom færre purker pr. pulje. Gjennom at vi i tillegg fikk til et utkjøp av purker finansiert av oss selv gjennom bruk av omsetningsmidler har vi sørget for å få markedet i balanse, og det ble tidlig i 2019 signalisert målprisuttak på gris og redusert omsetningsavgift. Det er nå viktig at svinebonden viser ansvarlighet da markedsbalansen er svært skjør.

Det er 20 år siden svinenæringa bygde om og bygde nytt for å etterkomme løsdriftskravet, og det er et stort behov for vedlikehold og fornying av eksisterende driftsapparat. Svak økonomi og økte byggekostnader, gjør at det er lite som tyder på at mange ønsker å gå inn og investere i næringa. Vi mener at 2 kroner i økt målpris ikke vil føre til ny overproduksjon.

Næringa er positiv til og ønsker å ta et løft for svinehelse, dyrevelferd og klima ved å investere i prosjektet «Friskere gris med SPF». Prosjektet gir en stor samfunnsøkonomisk gevinst, og næringa forventer derfor at myndighetene stiller opp og deltar i finansieringen.

Friskere gris med SPF gir en stor gevinst i form av redusert fôrforbruk pr. kg produsert kjøtt med dertil redusert klimaavtrykk – beregnet til 13-15 prosent redusert CO2-utslipp fra svineproduksjon. Dette tilsvarer 750.000 tonn CO2 på tjue år. Samtidig vil en gris med god dyrehelse gi god dyrevelferd.

Norsvins krav om to kroner i økt målpris forutsetter at en eventuell økning i kraftfôrpris i Jordbruksoppgjøret må kompenseres med ytterligere økt målpris eller budsjettmidler.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Krisemaksimering av selvforsyningsgraden er et sidespor