Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Øko-landbruk gir flere sommerfugler

Når mineralgjødsel og sprøytemiddel ikke lenger er en del av gårdsdrifta, øker artsmangfoldet i og rundt åkeren.

Svenske forskere har undersøkt hvordan omlegging til økologisk landbruk påvirker artsmangfoldet og konkluderer med at økologisk drift i stor grad påvirker artsmangfoldet.

Annonse

Ved å sjekke status på 60 gårder, 20 konvensjonelle og 40 økologiske i to regioner i Sverige, fant de ut at det var 20 prosent flere plante- og sommerfuglarter på økologiske korngårder enn på konvensjonelle bruk. Det var ikke bare antall sommerfuglarter, men også mengden sommerfugler som varierte. Det var 60 prosent flere sommerfugler på de økologiske gårdene. LES OGSÅ: Beiting sikrer artsmangfoldet Undersøkelsen viser også at jo lenger man har drevet økologisk, jo flere sommerfugler dukker opp. Gårdene som har drevet økologisk i 25 år hadde dobbelt så mange sommerfugler som gårdene som akkurat har lagt om. Når det gjelder artsmangfold var det liten forskjell på de gårdene som hadde drevet økologisk lenge og de som nettopp hadde lagt om. Forskerne mener det kan indikere at den viktigste effekten på artsmangfod finner sted umiddelbart etter omlegging. Les hele forskningsartikkelen her Denne artikkelen ble første gang publisert på norsklandbruk.no. Les her

Neste artikkel

Nesten 400 personer er nominerte til "Årets unge bonde"