Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Oikos ber Tine åpne for flere økomelkprodusenter

Økologiorganisasjonen Oikos mener Tine har et ansvar for å legge til rette for produksjon og distribusjon av økologisk melk.

I en uttalelse på nettsidene sine krever Oikos - Økologisk Norge at Tine må stimulere markedet for økomelk, spesielt i Rørosområdet.

De viser til Soria Moria-erklæringens uttalte krav om at 15% av norsk produksjon skal være økologisk innen 2020.

- Vinterens smørkrise har vist at det er en sårbarhet i markedet, og at prognoser og produksjonsplanlegging er vanskelig, ettersom det tar minst to år å legge om til økologisk mjølkeproduksjon, skriver organisasjonen i uttalelsen sin.

Uttalelsen fokuserer på Rørosmeierene, som ønsker å bruke økologisk melk.

Annonse

- Rørosmeieriet, som er en drivkraft for økt økologisk mjølkeproduksjon og -forbruk i Norge, har en forventet produksjon på 3,3 mill. liter økologisk mjølk i 2012, skriver Oikos.

De mener det er Tine sin oppgave å tilrettelegge for flere økologiske bønder i Norge.

- For å oppnå en forutsigbarhet og mulighet til å fange opp den antatte økningen i forbruket, må Tine i kraft av sin rolle som markedsregulator åpne opp og inngå leveringskontrakter for økomjølk med nye interesserte produsenter i hele landet, spesielt i Rørosområdet, avslutter Oikos med i uttalelsen.

Neste artikkel

3000 bønder vil kjøpe mjølkekvote av staten - 107 vil selje