Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Og barnet heter Frivillig

I 2016 er det 80 år siden 4H ble stiftet i Norge. I 80 år har 4H Norge arbeidet for å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med respekt for natur og mennesker.

Sølvi Enger-Kaupang er generalsekretær i 4H Norge. Foto: Yvonne Holth
Sølvi Enger-Kaupang er generalsekretær i 4H Norge. Foto: Yvonne Holth

Gjennom alle disse årene har vi arbeidet for å gi barn og unge kunnskap om og erfaring med entreprenørskap, landbruk, matproduksjon og organisasjonsarbeid.

Grunnen til at 4H er blitt så gammel, er fordi det i 80 år har vært mennesker som har brent og arbeidet for organisasjonen. Det har vært ildsjeler i alle aldre, gjennom tiår, som har sett verdiene som ligger her, og som har båret, ledet, dyttet og dratt 4H opp og framover.

Kjært barn mange navn

4H Norge er en organisasjon full av dedikerte mennesker! Mennesker som har lyst til å være med, som vil være med på morsomme ting og bli kjent med andre.. Noen av dem ønsker å gjøre mer enn bare å delta – de arrangerer og legger til rette for at medlemmene i 4H kan får de gode opplevelsene de får. Vi kaller dem klubbrådgivere, styremedlemmer, leirsjefer, trivselsagenter – kjært barn har mange navn. Men det egentlige navnet på dette barnet er Frivillig. Og alle de som bærer navnet Frivillig er grunnen til at 4H kan feire 80 år 4. mai 2016.

Tradisjonsrik og framtidsrettet

Vi tilhører naturbruksnæringsfamilien, og det er vi veldig stolte av. Vi er stolte av å bidra på vår måte inn i denne fremtidsnæringen, nemlig gjennom rekruttering av unge mennesker som kommer til å bidra her i årene fremover. Dette er tradisjonelle næringer som har bygd identitet og stolthet i århundrer.

Men de er også viktige fremtidsnæringer som skal videreutvikles for å møte fremtidens utfordringer og dekke samfunnets behov for mat, energi og forbrukervarer.

Verdibasert yrkesvalg

Det er viktig å starte tidlig med å øke rekrutteringen til naturbrukssektoren. De fleste strategier og tiltak som er iverksatt pr i dag retter seg mot en målgruppe som allerede er for gamle, nemlig ungdom som skal velge videregående opplæring. Naturbruksnæringene konkurrerer med godt betalte og trendy næringer, om de beste hodene.

Naturbruksnæringene har en viktig og stor samfunnsoppgave. Vi må arbeide aktivt og langsiktig for å bygge opp gode holdninger til næringen, øke bevisstheten om verdien som ligger i den og stoltheten over å være forvalter både av de materielle og immaterielle verdiene.

Smakebit på næringen

Annonse

4H Norge driver holdningsskapende arbeid for barn fra minst 10 år, men gjerne også yngre. Vi når flere mennesker enn bare de som har inngående kjennskap til naturbruksnæringene fra før. Mange av våre aktiviteter dreier seg om naturbruk. Det gir oss mulighet til å gi smakebiter av et bredt spekter av jobb- og utdanningsmuligheter innen næringen. Vi pirrer nysgjerrigheten og vi jobber for å beholde den. Eksempel på slike aktiviteter er 4Hs matskole, dyrekurs, aktiviteter på naturmøteplasser og naturstier. Holdningsarbeid må være preget av langsiktighet. Man ser ikke resultater etter ett år, men er noe som må jobbes med hele tiden.

Entreprenørskap i praksis

4H-ere får tidlig opplæring i prosjektledelse og entreprenørskap gjennom 4H-prosjektene som de gjennomfører hvert år. I 2015 gjennomførte nærmere 10 000 4H-ere et 4H-prosjekt. Ca 2000 av disse var prosjekter relatert til landbruket og omtrent 1500 til matforedling. Mange av disse prosjektene danner grunnlag for 4H-bedrifter. 4H er den eneste medlemsorganisasjonen som gir slik opplæring i så tidlig alder.

All den kunnskapen og erfaringen 4H formidler til barn og unge om naturbruk, mat og entreprenørskap blir i hovedsak drevet frem at frivillige. Det er grunnen til at organisasjonen har blitt 80 år, og det er grunnen til at 4H blir 160!

Sølvi Enger-Kaupang er generalsekretær i 4H Norge. Kari Heggelund er styreleder i 4H Norge.

Norsk Landbrukssamvirke og Nationen samarbeider om landbruksbloggen. Les flere innlegg her.

Neste artikkel

Jordbruksmeldingen er en hån mot bonden og miljøet