Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nytt forsøk på makrell-regulering i Nordsjøen

Norge og Færøyene tar et nytt initiativ for å komme ut av makrellfloken og kunne enes om et forvaltningsregime med Island og EU.

Statsminister Jens Stoltenberg og lagmann Kaj Leo Johannesen ble fredag enige om at fiskeriministrene fra de fire landene skal møtes i Oslo i juni for å finne en løsning på den lange dragkampen om makrellkvoter. Johannesen er regjeringssjef for hjemmestyret på Færøyene. Forhandlede kvoter

- Dette er et nytt forsøk på å komme til enighet. Fra norsk side er vi klare på at det er helt avgjørende at vi har en internasjonal enighet om kvoter, og at man fisker innenfor forhandlede kvoter, sier Jens Stoltenberg. Han fastholder at det vil undergrave fiskeriene på lang sikt dersom enkeltland tar seg til rette på egen hånd. - Det er bedre å ha en litt mindre kvote av en stor bestand enn en stor andel av en liten bestand. Norge og Færøyene har et utmerket forhold på alle områder bortsett fra makrell der vi er uenige. Dette er et arbeid for å få til en løsning, sier Stoltenberg. Endret gytemønster

Det var etter at makrellen endret gytemønster og kom inn i islandsk og færøysk sone at det som har blitt kalt makrellkrigen startet. Island og Færøyene står på den ene siden, med Norge og EU på den andre. Mens Norge og EU har inngått en tiårig avtale om makrellkvoter, har Island og Færøyene mangedoblet sitt uttak. Norge har svart med å nekte å lande makrell fra Island og Færøyene. Nylig varslet EU at de kan komme til å gjøre det samme. Fornøyd

Annonse

Lagmann Kaj Leo Johannessen er fornøyd med at forhandlingene løftes opp på et politisk nivå under ministermøtet i Oslo. Han sier til NTB at målet må være å opprettholde en makrellbestand som er forsvarlig. - Vi skal holde oss til de internasjonale forpliktelser som begge land har. Vi har en god og positiv forvaltningshistorie i Nord-Atlanteren. Norge og Færøyene har alltid lyttet til alle internasjonale standarder. Derfor kan vi i lengden ikke ta for mye ut av bestanden, sier Johannessen. Han understreker at alle de fire partene må gi noe. Slik Færøyene ser det, ligger ansvaret for en løsning hos alle fire land. For Færøyene er det vanskelig å forhandle under trussel av boikott fra EU og Norge. - Det gir en dårlig stemning. Det er få som vil forhandle når de blir truet av noen. Færingene er ikke forskjellige fra nordmennene. Vi er et stolt folk som også er klare på at vi kan ikke fiske som nå av makrellbestanden. Jeg ser fram til at alle fire fiskeriministrene igjen setter seg rundt det samme bordet - ikke to og to som nå - og finner fram til en løsning, sier Kaj Leo Johannessen. (©NTB)

Neste artikkel

Fylkesleiar i Bondelaget vil ha tydelegare signal frå Arbeidarpartiet om inntektsgapet