Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny undersøkelse: Flertall støtter norske klimamål

En fersk undersøkelse viser at et flertall er enige i at norske klimagassutslipp må reduseres med minst 80 prosent fram til 2050. Et fåtall tror vi vil lykkes.

Smelter: Is på en av fjordene på Svalbard. Svalbard og Arktis er det område i verden hvor klimaendringene merkes mest og først.Foto: Tore Meek / NTB scanpix
Smelter: Is på en av fjordene på Svalbard. Svalbard og Arktis er det område i verden hvor klimaendringene merkes mest og først.Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Enova, som jobber for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet, har fått gjennomført en opinionsmåling om folks tro og meninger om den politiske målsettingen om at Norge skal være et lavutslippssamfunn i 2050. En målsetting som også ligger i den ferske regjeringserklæringen.

Undersøkelsen, som er gjort i anledning Enovakonferansen som åpner i Trondheim tirsdag, viser at 55 prosent helt støtter målsettingen, mens 33 delvis støtter målsettingen. Bare 31 prosent tror derimot at Norge faktisk når målet.

– Det er svært interessant at 88 prosent støtter klimamålene helt eller delvis, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova i en kommentar til NTB.

– Men undersøkelsen viser også at bare et mindretall tror vi når målet. 31 prosent er for lavt, men likevel et godt utgangspunkt å bygge videre på, mener han

• Les også: Bøndene må flytte avlingene frå åkre til elva

Kvinner støtter

I undersøkelsen går det fram at kvinner med lang utdannelse er de sterkeste støttespillerne til målsettingen om kuttene i klimagassene. Menn som er 28 år eller yngre som er bosatt i sentrale til mindre sentrale kommuner, følger deretter.

Svakest støtte finner man blant menn som er bosatt i de minst sentrale kommunene.

Bare 31 prosent tror altså at Norge når målsettingen om kutt i klimautslipp. Men 55 prosent tror at utslippene vil være lavere i 2050 enn i dag.

Undersøkelsen viser også at flertallet tror på klimavennlig teknologi, mer gjenbruk og mer fornybar energi.

• Les også: Stor skredfare i deler av landet

Annonse

Hele 82 prosent mener at klimamålet krever en sterk satsing på utvikling og bruk av ny og klimavennlig teknologi.

58 prosent mener at vi må redusere forbruket vårt betydelig.

Bare 33 prosent tror at klimamålet krever at man utvikler en større delingsøkonomi, som for eksempel bildelingstjenester.

Teknologi er ikke nok

– Enovas budskap er at den teknologiske innovasjonen ikke er tilstrekkelig for å nå lavutslippssamfunnet. Den teknologiske innovasjonen må også utløse strukturelle og sosiale endringer, der blant annet transportbehovet vårt reduseres, eller dekkes på andre måter enn i dag, sier Nakstad.

– Vi må endre livsstil noe for å nå målene, for eksempel kan det bety at vi ikke nødvendigvis må ha en bil i garasjen. Men det betyr ikke dårligere livskvalitet, eller at man får mindre frihet. Her finnes det mange løsninger, som bildeling og nye måter og bo og leve på, sier Nakstad.

Han forteller at den to dager lange Enovakonferansen skal drøfte hva grønn omstilling innebærer, og hvilke valg norsk næringsliv står overfor på veien mot et lavutslippssamfunn.

©NTB

• Les kronikken: Hvilken framtid velger vi oss?

Neste artikkel

Biodrivstoff-anlegg får ytterligere en halv milliard – starter drift i Åmli i 2027