Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Ny rapport viser at det er lønnsomt for samfunnet å investere i kraftnett

Samfunnet får mellom tre og fire kroner tilbake for hver krone som investeres i kraftnett i Norge fram mot 2020, ifølge ny rapport.

For hver krone som investeres i kraftnettet i Norge fram mot 2020, får samfunnet tre-fire kroner tilbake. Det viser en fersk rapport fra THEMA Consulting Group, utført på oppdrag fra bransjeorganisasjoner og bedrifter både i kraftsektoren og på forbrukersiden.

Les også: Stoltenberg: - Private tar kraftkronene med Høyres politikk

- Rapporten viser hvor viktig det er å satse på nettet, sier daglig leder Knut Olav Tveit i Småkraftforeninga.

Tveit sier investeringer i kraftnettet handler om å legge til rette for næringen, og er glad det viser seg å være samfunnsøkonomisk nyttig.

Les også: Kraftutbygging kan redde fraflyttingstruet bygd

- Dette viser at det ikke er noen motsetning mellom en klimavennlig framtid og samfunnsøkonomisk lønnsomhet, sier han.

Må bygge kompetanse

Frem til 2020 er det planlagt investeringer i kraftnettet for rundt 130 milliarder kroner lokalt, regionalt og nasjonalt. Løftet skyldes hovedsakelig politiske mål om utbygging av fornybar energi for å oppfylle EUs fornybardirektiv, behov for å fornye strømnettet, og behov for mer nett for å møte befolkningsveksten.

Satsingen på nett og fornybar produksjon vil ifølge rapporten gi direkte og indirekte opptil 15 000 arbeidsplasser årlig fram til 2020.

Rapporten «På nett med ?framtiden - kraftnettets betydning for verdiskaping» er utarbeidet av THEMA Consulting Group, på ?oppdrag fra bransjeorganisasjoner ?og bedrifter både i kraftsektoren og på forbrukersiden.

Annonse

Les også: EU kan gjere norsk krafthandel ulønsam

- Det som er en utfordring nå, er å sikre at det faktisk blir mulig å gjennomføre et kjempeløftet, gjennom å bygge kompetanse, sikre finansiering og skape forståelse i samfunnet for at dette er en nødvendig og fornuftig satsing, sier Tveit.

Stabil strømforsyning

Administrerende direktør i Energi Norge, Oluf Ulseth, sier rapporten viser hvor viktig det er å få fart på nettutbyggingen.

- Noe av det viktigste med å investere i nettet er å opprettholde stabil og god strømforsyning i hele landet. Nyinvesteringer legger også til rette for ny næringsvirksomhet og en mer klimavennlig energibruk, sier han.

Les også: NVE spår nye kraftrekorder

Ulseth sier det er avgjørende at nettutviklingen foregår på en kostnadseffektiv måte, ettersom det er strømkundene og produsentene som skal betale regningen for utbyggingen.

I Nationens e-avis for tirsdag 5. mars eller i papirutgaven kan du også lese hvilken type kraftinvestering som er aller mest lønnsom.

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale