Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

NVE: For mange dårlige vindkraftprosjekter

Svært mange planlagte vindkraftprosjekter blir aldri realisert. Det søkes om godkjenning av for mange dårlige prosjekter, sier NVE-direktør Per Sanderud.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) regner med en femdobling av antallet vindturbiner i Norge innen 2020, fra dagens 220 til rundt 1.000 turbiner, fordelt på 30-40 vindparker. Men NVE får søknader om langt flere nye vindparker enn det er realistisk å bygge ut. Mye ressurser går med til å behandle prosjekter som aldri burde vært fremmet, enten av tekniske og økonomiske grunner, eller fordi miljøskadene i form av nedbygd natur er for store. - Bare de beste - Det er bare de beste prosjektene som vil få konsesjon. Utbyggerne må bruke sitt skjønn og la være å fremme søknader om prosjekter som ikke har sjanse til å nå opp, sier Sanderud til NTB. Les også: Kritisk til vindmøller i Trøndelag Vassdrags- og energidirektøren kom med denne oppfordringen under NVEs årlige vindkraftseminar i Trondheim, som samler over 300 aktører i vindkraftbransjen. En av grunnene til at utbyggerne står i kø for å få godkjent nye vindkraftprosjekter er den nye norsk-svenske ordningen med elsertifikater. Det betyr i praksis en subsidiering av nye fornybare kraftprosjekter. Lokal motstand Sanderud viste til at både elsertifikatene og målsettingen om økt utbygging av vindkraft har solid politisk oppslutning. Økt vindkraftutbygging er også helt nødvendig for at Norge skal nå målet om 67,5 prosent av energiforbruket fra fornybare energikilder innen 2020, slik vi har forpliktet oss til i forhandlinger med EU. Men selv om det er stor enighet om målsettinger og virkemidler på sentralt hold, møter vindkraftplaner ofte stor motstand lokalt. Nye vindparker, med tilhørende veier og kraftlinjer, betyr omfattende naturinngrep. Klima kommer i konflikt med natur. - Det er vår jobb som konsesjonsgiver å veie de ulike hensynene mot hverandre. Da legger vi selvsagt også vekt på hva de berørte kommunene selv ønsker, sier Sanderud.

Les også: Økende støtte til vindkraft i befolkningen

Flere store vindkraftprosjekter som har fått konsesjon fra NVE, er likevel påklaget til Olje- og energidepartementet. Det gjelder blant annet vindparker i Rogaland og på Fosen i Trøndelag.

Annonse

Olje- og energiminister Ola Borten Moe har tidligere sagt at klagebehandlingen av planene i Rogaland vil være avsluttet før sommeren, mens vindparkene på Fosen blir ferdigbehandlet innen utgangen av året. (©NTB)

Neste artikkel

Olje- og energiministeren lover tiltak etter rekordhøye strømpriser