Nortura planlegg landets største slakteri etter Prima-oppkjøp

Nortura får grønt lys til å kjøpe slakteri-delen av Prima Gruppen. Planane om milliardinvesteringar i det som skal bli landets største slakteri kan nå realiserast.

Slakterikjøp: Nortura fekk ja til å kjøpe slakteridelen av Prima Gruppen og går nå i gang med å planlegge det som skal bli landets største slakteri. Partane skal samarbeide om slakting og skjering, men konkurrere i sluttmarknaden. Frå venstre: konsernsjef Arne Kristian Kolberg i Nortura, styreleiar Sveinung Svebestad i Nortura og slakterigründer Anbjørn Øglend i Prima Gruppen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Slakterikjøp: Nortura fekk ja til å kjøpe slakteridelen av Prima Gruppen og går nå i gang med å planlegge det som skal bli landets største slakteri. Partane skal samarbeide om slakting og skjering, men konkurrere i sluttmarknaden. Frå venstre: konsernsjef Arne Kristian Kolberg i Nortura, styreleiar Sveinung Svebestad i Nortura og slakterigründer Anbjørn Øglend i Prima Gruppen. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Slakterisamarbeidet

Nortura og Prima Gruppen vil samarbeide om å slakte og skjere kjøtt.

Nortura kjøper slakteridelen av Prima Gruppen, eigedommane og 49% av skjereselskapet for 514 mill. kr. og har i tillegg planar om å utvide anlegget i Hå på Jæren til å bli landets klart største.

Konkurransetilsynet godkjende planane i går.

Nortura er landets største kjøtt-konsern, med 67 % av marknaden på slakt og nær 50 % i sluttmarknaden. Prima Gruppen har 4 % av slaktet, men ein større del av sluttmarknaden.

– Vi er godt nøgde og vi meiner avgjerda er rett og veldig viktig både for bøndene, matproduksjonen og ikkje minst framtida til kjøttindustrien. Det er ei berekraftig og robust løysing, seier konsernsjef Arne Kristian Kolberg i Nortura til Nationen.

Prima-kontroll på skjering

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Nortura: Lite tyder på at grisesaken har hatt innvirkning på salget