Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nortura og Tyr bekymra for svikt i produksjonen av storfekjøtt

Etterspør strategi for å snu utvikliga, styrke produksjonen og nytte grovfôrarealet.

På høyringa om landbruksmeldinga på Stortinget fredag uttrykte mange av organisasjonane i landbruket stor uro for nedgangen i produksjonen av storfekjøtt.

Gunnar Dalen, direktør for nærings- og handelspolitikk i Nortura, sa at storfe er den største kjøttproduksjonen målt i verdi.

Ber om tiltak for å auke produksjonen

I motsetning til dei andre kjøttslaga har ein derimot ikkje klart å auke produksjonen av storfekjøtt i takt med etterspørselen, ifølgje Dalen.

- For alle dei andre kjøttproduksjonane har ein klart å auke produksjonen i takt med etterspørselen, men på storfe har det blitt ein betydeleg underdekning og aukande import. Eg vil utfordre næringskomiteen til å utforme ein strategi for å snu utviklinga og auke produksjonen av storfekjøtt, sa Dalen.

På høyringsmøte på Stortinget viste han til at storfeproduksjonen har mykje å seie både for sysselsetjing i distrikta, pleie av kulturlandskapet og oppretthalde sjølvforsyningsgraden.

- Ammekyr er eit kinderegg

Annonse

Organisasjonen for kjøttfebøndene, Tyr, vil også ha satsing på auka storfeproduksjon.

- Ammekyr er eit kinderegg for å nå måla som er sett i landbruksmeldinga. Det er dei beste beitedyra og bidrar til opne landskap, sa styreleiar Erlend Røhnebæk i Tyr.

6700 tonn i underdekning

Røhnebæk sa at underskotet på storfekjøtt er på 6700 tonn, og han etterspurde tydelegare målsetjingar for å auke produksjonen av storfekjøtt i landbruksmeldinga.

- Problemet i dag er at økonomien i storfekjøttproduksjonen er for svak, sa Røhnebæk.

Følg høyringa om landbruksmeldinga direkte på nett-tv

Neste artikkel

Nesten 400 personer er nominerte til "Årets unge bonde"