Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norges største vindmølle-utbygging får blandet mottakelse

Mens Naturvernforbundet er skuffet over regjeringens klarsignal til tidenes største vindkraftutbygging, er bransjen misfornøyd med at tre av sju prosjekter fikk nei.

- Dette vedtaket viser at vi kan forene satsing på fornybar energi med miljøhensyn, sa miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) da han presenterte beslutningen i dag. Men den påstanden blir ikke tatt godt imot av miljøvernerne. - De har valgt å si ja til vindmøller i et område der det vil være store konflikter med miljøet. Det er de økonomiske interessene som har blitt hørt i dag, sier daglig leder Erik Thoring i Naturvernforbundet i Rogaland. Tre avslag Opprinnelig ble det søkt om konsesjon for sju vindkraftprosjekter. De fem som nå har fått klarsignal, er Bjerkreim, Gravdal, Måkaknuten, Skinansfjellet og Stigafjellet.Les også: 115 vindkraftprosjekter venter på behandling Prosjektene Brusali-Karten, Ulvarudla og Moi/-Laksesvelafjellet fikk avslag av hensyn til fuglelivet. - Setter du opp en vindmølle kommer den til å ta en fugl i ny og ne. Men noen av disse prosjektene ligger i et av Norges viktigste trekk for rovfugl, og det gjorde det helt nødvendig å si nei, sier miljøvernministeren. Urørt natur Men Naturvernforbundet mener regjeringen burde sagt nei til hele utbyggingen, ikke bare de tre prosjektene som ble avvist. - Betydelige deler av dette området er tidligere urørt kystlynghei - en landskapstype det ikke er mye igjen av. Rovfugltrekket gjennom området er også en så ny oppdagelse at jeg ikke tror Solhjell har grunnlag til å si at de har tatt tilstrekkelig hensyn til det, sier Thoring. Les også: Direktoratet kritisk til vindmøller i Trøndelag Han mener det er en dårlig dag for alle som vil ta vare på miljømangfoldet langs kysten. - De kunne bygd ut i områder der det er inngrep fra før, eller der konflikten med naturen er minimal. Det er det ikke der de nå har gitt grønt lys, sier han. Dobler produksjonen I dag produseres det 1,16 TWt vindkraft i Norge, og hvis feltene i Rogaland blir fullt utbygd vil de produsere 1,3 TWt. Det er nok til å forsyne omtrent 50.000 husstander - eller en by med 100.000 innbyggere - med strøm. Les også: - For mange dårlige vindkraftprosjekter - Dette er svært viktig for å nå målet om at Norge skal bli et grønnere samfunn. Det er godt innenfor rammene for miljøvern, og det som blir Europas største vindmøllepark på land vil mer enn doble den norske produksjonen av vindkraft, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp). De fem vindkraftverkene vil bli bygd i kommunene Bjerkreim, Hå og Gjesdal i Rogaland. - Jeg har selv vært på besøk i området, og det er stor lokal støtte til prosjektet. Det blåser godt i der, og det gir mange produksjonstimer. I tillegg er det allerede god infrastruktur med kraftlinjer og trafostasjoner på plass, sier energiministeren. Mange år fram For Norsk Vindkraftforening (NORWEA) er det en gledens dag. Men samtidig er administrerende direktør Øyvind Isachsen skuffet over at ikke alle prosjektene ble godkjent. Han reagere særlig på at Statkraft har fått nei til å bygge ut sitt felt. Det kan føre til at det kan gå lang tid til utbyggingen kommer i gang. - Vi har mistet lokomotivet i prosjektet. Statkraft var klare til å bestemme seg, og hadde penger på bok til å investere. Da kunne første spadetak ha blitt tatt allerede neste sommer, men nå ser jeg for meg at prosjektet blir minst to år forsinket, sier Isachsen. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Frykter regjeringens skattegrep vil gi kraftunderskudd