Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norges Bygdeungdomslag: Faglagene bør vurdere å bryte jordbruksforhandlingene

Statens tilbud er så dårlig at faglagene bør vurdere sterkt å bryte jordbruksforhandlingene, sier Norges Bygdeungdomslag (NBU).

Onsdag kom statens forhandlingsleder Leif Forsell med et tilbud på 900 millioner kroner til bøndene. Bondeorganisasjonene krever 2,2 milliarder kroner.

- Vi pleier å gå for konstruktive løsninger, en positiv innstilling og mener det generelt hjelper lite å sette opp et hylekor. Men når Statens tilbud er så dårlig at det til de grader snur en sårt tiltrengt positiv trend til negative utsikter for framtida ser vi oss nødt til å utvise stor misnøye, sier bygdepolitisk nestleder i Norges Bygdeungdomslag, Espen Eikaas Syljuåsen, i en pressemelding.

Syljuåsen sier tilbudet fra staten er to steg fram og tre tilbake. - Snur optimisme til pessimisme- Landbruksmeldinga som kom før jul, var vi godt fornøyde med, og enda gladere ble vi da det ble klart at antall søkere til høyere landbruksutdanning økte med 21 prosent i april. Det var to steg fram, men så kommer staten sitt tilbud i jordbruksoppgjøret og langt på vei snur optimisme til pessimisme. Da blir det tre steg tilbake, sier Syljuåsen, som mener staten sender dårlige signaler til yngre mennesker i landbruksnæringa.

- Når de presterer å komme med et enda dårligere tilbud enn i fjor, er det så dramatisk for inntekstutsiktene til framtidas bønder at vi frykter færre unge vil tørre å satse på landbruket, sier Syljuåsen.

- Spesielt provoserendeHan mener også statens tilbud svekker troverdigheten til landbruksmeldinga.

- Det er spesielt provoserende å få en slik melding i fanget når man endelig var inne i en positiv trend og hadde god dialog med de på andre sida av bordet. Det vi kritiserte meldinga for var at den ikke var konkret nok, og dessverre var mistanken berettiget. Nå kan staten komme med et såpass defensivt tilbud nettopp fordi meldinga ikke lovet mye når det kom til konkrete tiltak, sier Syljuåsen.

Les kommentar: Intet nytt under plogen

Jordbruket vil nå bruke de neste par dagene til å vurdere statens tilbud og om dette i det hele tatt er et utgangspunkt for videre forhandlinger, heter det i en pressemelding fra Norges Bonde - og Småbrukarlag.

Annonse

Både Småbrukarlaget og Bondelaget er skuffet over statens tilbud. Bondeorganisasjonene er usikre på om det blir jordbruksforhandlinger.

- Vi hadde forventninger om at statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger ville representere det vendepunktet som vil være helt nødvendig for at ambisjonen om økt matproduksjon skal kunne nås, sier leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Ann Merete Furuberg.

Staten presenterte sitt tilbud to dager på overtid.

Sjekk ut hele kravet til bondeorganisasjonene

Sjekk ut hele tilbudet til staten

SAMLESIDE: Alt om jordbruksoppgjøret

Neste artikkel

Utsetter landbrukets klimafond og "nuller ut" myr-penger