Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge selger tre, kjøper plank

Vi selger stadig mer tømmer ut av landet, og stadig mindre plank og papir. Norske skogeiere er i ferd med å bli råvareeksportører.

- Vi har ingen avsetningskrise. Vi vil se økt tømmereksport både med båt og bane, sa administrerende direktør Gudbrand Kvaal i Skogeierforbundet til Nationen i vinter.

Ferske tall fra Statistisk sentralbyrå viser hvorfor Kvaal, som også er styreleder i Skogbrukets landsforening, likevel beklager utviklingen. Skoglandet Norge er nemlig på full fart fra foredling til råvareproduksjon.

Fra 2006 til 2011 dalte samlet eksportverdi fra 15,6 milliarder 2011-kroner til 12,6 milliarder.

Raskere verdifall

Ferske tall for utenrikshandelen viser at utviklingen skyter fart. Bare i første halvår i år sank samlet eksportverdi med over 11 prosent, sammenlignet med samme periode i fjor.

Eksportverdien av foredlet vare som papirmasse og ferdig papir og papp sank henholdsvis 24 og 12 prosent. Nettoeksporten av tømmer og trelast økte med 32,5 prosent. Men tømmereksporten står for nesten hele økningen.

Les også: Mindre i minus for Norske Skog

I fjor vår solgte skogeierne tømmer for 240 millioner kroner ut av landet. I år er tallet 423 millioner kroner. Det betyr at vi sender stadig mer verdiskaping ut av landet.

Eksporten av foredlet trelast økte mye mindre, fra 385 til 410 millioner kroner. Eksportverdien av tømmer er dermed større enn eksportverdien av trelast.

Importerer mer plank

Importen av varer fra skogen bekrefter utviklingen i den norske skognæringen. Importen gikk samlet sett litt ned i årets seks første måneder. Men det skyldes at importen av ubehandlet tømmerråvare til industrien stupte fra 358 til 226 millioner kroner.

Annonse

Importen av ferdigsaget trelast til forbrukerne økte fra 1301 til 1464 millioner kroner i samme periode. Papir- og pappimporten er nær uendret.

Mens Norges handelsoverskudd med utlandet økte 25 prosent første halvår, går det motsatt vei for skognæringen. I år har vi kjøpt skogprodukter fra utlandet for 5,6 milliarder, men solgt for bare 5,1. Det betyr at skoglandet Norge har underskudd på handel med skogprodukter.

Les også: Skogeiere ville ikke kjøpe Viken Skogs aksjer i Norske Skog

Aasland sier at det viktig for Norge at mye av det vi hogger, også blir foredlet i her.

- Utfordringen er å få videreutviklet bruken av trefiber til eksportvare. Vi har noen forskningsmiljøer som er gode på skog, men vi trenger å bygge industri og få kapital knyttet til en satsing.

- En fremtidsnæring

I revidert nasjonalbudsjett i mai kom regjeringen med 100 friske millioner kroner til skognæringen. En stor del av potten skal gå til forskning på nye produkter.

25 millioner av potten vil imidlertid også gå til oppbygging av kaianlegg langs kysten, for å klare å hente ut de store mengdene kystnært tømmer som står klart på Vestlandet.

I næringen forventes dette å øke råvareeksporten ytterligere. Når tømmer først er lastet på båt, er transportkostnaden ut av landet svært liten, og innsparingspotensialet gjennom billigere saging ute blir desto mer fristende.

Les hele saken og undersak i Nationens eAvis fredag 3. august

Neste artikkel

Stadig fleire vil bygga med tre