Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Norge pådriver for å tillate mer gift i laksefôr

Norge har i flere år forsøkt å få EU til å tillate ti ganger mer giftstoff i laksefôr enn det som tidligere har vært lov. Nå har Norge fått gjennomslag i EU.

Giftstoffet endosulfan er forbudt i hele Europa, men en ny forskrift som er på høring, vil øke grenseverdien for plantegiften i fôr til oppdrettslaks kraftig. Saken er vedtatt i EU og skal nå implementeres i Norge, skriver Aftenposten. I høringsbrevet fra Mattilsynet går det fram at det er økonomiske årsaker som er grunnen til Norges iver etter å heve grenseverdien. «Grenseverdien for innhold av endosulfan i fôr til laksefisk er av stor økonomisk betydning for oppdrettsnæringen både på kort og lengre sikt», heter det i brevet. Endosulfan var tidligere forbudt å bruke i fôr til all laksefisk, men forskning har vist at fisken tåler giftstoffet bedre gjennom fôr enn ved å bli eksponert for det i vann. Ifølge seniorrådgiver Ingunn Ormstad i Mattilsynet er det overgangen til mer vegetabilsk fiskefôr som er bakgrunnen for å heve grenseverdien. Fôret importeres i stor grad fra Sør-Amerika, der bruk av endosulfan er tillatt. Forsker Jerome Ruzzin ved biologisk institutt ved Universitetet i Bergen synes det er betenkelig å øke grenseverdien. Han er en av forskerne som advarer mot å spise mye oppdrettslaks. - Nivået av miljøgifter i oppdrettslaks er så høyt i forhold til hva det er i andre matvarer, at vi må reagere. Vi har teknologi som kan rense og fjerne giftstoffer, vi må ta den i bruk, sier Ruzzin til Aftenposten. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Sjømatjubel over frihandelsavtale