Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nordmenn foretrekker norsk mat

Åtte av ti nordmenn føler seg trygge på norsk mat, viser Nationens Distriktsbarometer. Undersøkelsen viser at fire av ti er utrygge på mat fra Afrika.

En spørreundersøkelse Sentio har gjennomført på oppdrag for Nationen, viser at norskprodusert mat nyter stor tillit i befolkningen.

Av et representativt utvalg på 1000 personer, svarer bare 7 prosent at de føler seg utrygge på norsk matkvalitet. - Nordmenn er veldig trygge på norsk mat. Tilliten er basert på erfaringer. Det er ofte bare i utlandet folk har opplevd å bli rammet av matsykdommer, sier Eivind Jacobsen, forsker ved Norsk Institutt for Forbruksforskning. Mener norsk er best Undersøkelsen viser at nordmenn er mer skeptiske til maten jo lenger unna den er produsert. Importert mat fra Sverige og Danmark er mer tillitvekkende enn matprodukter fra resten av Europa. Afrikansk mat kommer aller dårligst ut i undersøkelsen. Mens åtte av ti stoler på norske matvarer, har bare en av fire tillit til at maten som er produsert i Afrika er trygg å spise. Nyt Norge er navnet på den nye merkeordningen for norsk mat. Markedsdirektør i Nyt Norge, Marit Jerven, er ikke overrasket over den sterke tilliten til norske matvarer. - Vi har gjort undersøkelser på hva forbrukerne mener er viktig når de kjøper mat. Å vite at maten er norsk prioriteres aller høyest blant forbrukerne, særlig når det gjelder kjøtt, sier hun. Vil begrense importen Også kommunikasjonsdirektør i Nortura, Nina Sundqvist, mener nordmenn har rett i sin skepsis til utenlandsk mat. Selv om underskudd på norskprodusert kjøtt fører til at Nortura blir nødt til å importere mer kjøtt i årene framover, ønsker de å holde importen under strengt oppsyn, forteller Sundqvist. - Vi kommer til å begrense importkjøttet til helt konkrete fabrikker for å unngå smitteforurensing. Vi er også veldig klare på at utenlandsk kjøtt aldri vil bli solgt under Gildemerket, sier hun. Bakgrunnen for den gode kvaliteten på norsk kjøtt, er at dyrehelsa i Norge er best i verden, ifølge Sundqvist. - Vi har usedvanlig gode rutiner og kontrollsystemer. Du skal ikke lenger enn til Danmark før du finner en helt annen kjøkkenhygiene med større forekomster av e.coli og salmonella, framholder hun. Unge velger norsk

Aller mest positive til norsk mat er unge under tretti år. Bare 4,2 prosent av denne aldersgruppen sier at de er utrygge på norsk mat, ifølge undersøkelsen. - Veldig gledelig for norsk landbruk, sier Trine Magnus ved Norsk Institutt for Bygdeforskning. Hun mener imidlertid at det er viktig å understreke at importert mat ikke nødvendigvis er dårligere. - Ernæringsmessig og bakteriologisk er det sjelden det er noe galt med importert mat. Vi bør produsere vår egen mat, men ikke nødvendigvis fordi den er sunnere, mener Magnus. - Ingen mistenkeliggjøring

Annonse

Einar Jacobsen er enig. Han reagerer også på en del av markedsføringen for norsk mat. - Det er brukt betydelige midler på kampanjer for å fremme norsk mat. I perioder har vi sett direkte ufine framstillinger. Salmonellakampanjen mot danske egg er et godt eksempel. Kampanjen hadde nasjonalistiske overtoner, mener Jacobsen. Marit Jerven tror ikke at norske informasjonskampanjer for norsk mat bidrar til å mistenkeliggjøre utenlandske produkter. - Når vi markedsfører norsk mat er vi veldig bevisste på å få fram konkurransefortrinnet vårt. Vi ønsker aldri si noe negativt om importert mat. Det vi derimot trygt kan si, er at vi er på verdenstoppen både på dyre- og plantehelse og at sykdomstallene er lave, sier hun.

Neste artikkel

Importhvete har aldri vært dyrere