Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nordlunds kvarter: Vedum ønsker nasjonal føring på jordvernet

Se Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum argumentere for nasjonal råderett over matjord, ostetollen og flere andre temaer i Nordlunds kvarter.

– Vi mener det er en avgjørende nasjonal interesse, også er det erfaringsbasert. Vi vet at dersom vi slipper kommunene løs, vil det være helt umulig å nå det nasjonale målet om å bygge ned mindre matjord. Ut fra et generasjonsregnskap, mener jeg det er viktig at vi har tydelig nasjonal føring, sier Trygve Slagsvold Vedum om hvorfor Senterpartiet er mot kommunal selvråderett på nedbygging av matjord.

Vedum er den tredje partilederen som har blitt intervjuet av programleder Eva Nordlund i serien Nordlunds kvarter.

Annonse

Neste artikkel

Se videoen: Så mye mat kaster vi