Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Nok en bunnrekord for EU-tilhengerne

Tidenes dårligste måling for norske EU-tilhengere er et faktum: Bare litt flere enn hver femte nordmann ville stemt ja til EU nå.

«Sjokkmåling» kaller Sentio-direktør Arve Østgaard Sentios siste EU-barometer for Klassekampen og Nationen. Nei-siden er oppe på 65,9 prosents oppslutning - den åttende måneden på rad på over 60 prosent.

Ja-siden ligger lavere enn noensinne: Bare 22,5 prosent av de spurte svarer at de er tilhengere av norsk EU-medlemskap. Den eneste ja-gruppen finnes i målingens minste og statistisk mest usikre kategori: Blant Pensjonistparti-velgerne svarer 53 prosent ja og 47 prosent vet ikke. Ellers er EU-motstanden solid i alle folkegrupper. Det gjelder også hvor ja-siden tradisjonelt står sterkere enn snittet: Blant Oslo-folk og millionærer har nei-siden mer enn tjue prosentpoengs forsprang på januarmålingen. Selv blant Høyre-velgere sier 57 prosent av de spurte at de ville stemt nei. Bare 33 prosent ville stemt ja. - Ikke så rart Stortingsrepresentant Nikolai Astrup, som for så vidt ikke bare er Høyre-mann, men også Oslo-beboer og millionær, leder Høyres Europautvalg.

Han mener det er naturlig at det kommer en liten nei-bølge blant partiets velgere nå. - Da Høyre var på 11 prosent for halvannet år siden, sier det seg selv at det var det en høyere andel ja-folk blant dem enn når Høyre er oppe på rundt 28 prosents oppslutning. Det er ikke så rart, sier Astrup. Han tror ikke en økende andel nei-velgere til Høyre vil føre til at partiet snur i EU-spørsmålet. - Jeg tror ikke det vil bli noen stor EU-debatt i Norge på kort sikt, men politikkens utgangspunkt er uansett å innta et standpunkt og argumentere for det. Ikke å se hvor folk står og så innta det standpunktet folk har. - Vi er der allerede Astrup mener norske EU-motstandere ikke har tatt inn over seg hvor integrert Norge allerede er i EU-økonomien. - Med tre unntak, fisk, landbruk og euro, er Norge allerede for alle praktiske hensyn med i EUs indre marked. Det vi mangler, er medbestemmelse. - Mener du fisk og landbruk ikke er viktige sektorer for norsk økonomi? - Det er ingen tvil om at fiskerinæringen på oppdrettssiden vil være svært tjent med at vi ble medlem. Og det vil åpne for muligheter for fiskeforedling på helt annen skala enn i dag. For kystfiskerne vil det være avhengig av en god avtale, for tidlig å si noe om det nå. - Og landbruket? - Landbruket er utvilsomt en viktig næring, men la meg understreke at det finske landbruket har klart seg bedre innenfor EU enn det norske har gjort utenfor. Det er helt andre krefter enn EU-medlemskap som bidrar til behov for omstilling innen landbrukssektoren. - Hvilke krefter er det snakk om? - Det er klart at vi har sett en klar endring i bruksstrukturen i Norge de siste 30-40 årene, selv om Norge har stått utenfor. Heller ikke som annerledeslandet kan vi velge å se bort fra at landbruket har vært gjennom omstillinger, og må det også i framtida, som i alle andre sektorer i Norge. Det er vanskelig å stenge verden helt ute, også for norsk landbruk. En nei-mann i Høyre Det er sjelden å se en Høyre-mann som også er neimann. Men de finnes.

Tidligere Akershus Unge Høyre-leder William Johnsen sitter i sentralstyret i Ungdom mot EU, og er fortsatt aktiv i Høyre. Han er ikke overrasket over at skepsisen brer seg også der. - Hvis du ser på EU i dag, er det lett å se at det ikke fungerer som det skal. Jeg tror mange Høyre-velgere lenge har kjøpt argumentet om at EU er en frihandelsavtale, men nå begynner å innse at EU er veldig mye mer, og ikke liker at EU er i ferd med å bli en overordnet føderalstat av amerikansk modell som truer nasjonalstatenes selvbestemmelse. Det er en skummel utvikling når EU vil ha kontroll over statsbudsjettene til alle euroland, for eksempel, sier Johnsen. - Hvordan er det å være EU-motstander i Høyre? - En av tingene jeg setter pris på med Høyre, er at det er stor takhøyde og lov til å mene ting selv. Jeg har ikke hatt problemer med det. - Er dere flere? - Jeg vet om mange Høyre-politikere som er skeptiske til utviklingen i EU. Men jeg vet ikke om flere som er med i neibevegelsen, nei.

Annonse

LES OGSÅ: - Høyre vil presse gjennom datalagringsdirektivet

- Norge kan presse EU Johnsen har tidligere statsminister Kåre Willoch, filosofen Edmund Burke og den britiske utenriksministeren William Hague, som er en profilert person på britisk nei-side, som politiske forbilder.

Han mener det er direkte feil å påstå at Norge har nesten alle plikter og bare noen rettigheter i sitt forhold til EU. - Først og fremst fordi det ikke er sant. Norge står utenfor store deler av EU, og har i tillegg muligheten til å bruke reservasjonsretten i EØS. Jeg skulle ønsket at vi brukte den mye mer, for eksempel i datalagringssaken, og politikerne har vært altfor lite årvåkne og altfor villige til å bare godta EU-lovgivning. Norge er helt klart i en posisjon til å framforhandle gunstigere ordninger enn de vi har i dag.

Neste artikkel

Flere medier: Sandra Borch blir landbruksminister