Nest største fallet i bondeinntekta på ti år

Inntektene per bonde gjekk ned 1500 kroner i 2016. På seks år har lønstakarar hatt over dobbelt så stor vekst som bønder. Bondetoppar roper varsku.

Inntektssvikt: Bønders næringsinntekt frå jordbruket har auka med under det halve av lønsveksten til alle lønstakarar sidan 2010, og i 2016 gjekk inntekta ned med 1500 kroner per bonde. Lars Petter Bartnes (t.v.) i Bondelaget seier politikken til regjeringa og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) gir særleg små og mellomstore bruk svak inntektsvekst. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Inntektssvikt: Bønders næringsinntekt frå jordbruket har auka med under det halve av lønsveksten til alle lønstakarar sidan 2010, og i 2016 gjekk inntekta ned med 1500 kroner per bonde. Lars Petter Bartnes (t.v.) i Bondelaget seier politikken til regjeringa og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) gir særleg små og mellomstore bruk svak inntektsvekst. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Færre held fjøsa ved like, men investeringane går opp