Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mistanke om nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella

Foreløpige prøveresultater fra en voksen reinsdyrbukk felt i Nordfjella peker på nok et tilfelle av skrantesjuke. Et endelig prøvesvar er ventet mot slutten av uken.

Slakt: Villreinen i Nordfjella blir slakta ned. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
Slakt: Villreinen i Nordfjella blir slakta ned. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Dyret blir nå sendt til Veterinærinstituttet for videre undersøkelser.

– Så langt har vi funnet 12 dyr med skrantesjuke i Norge, vi forventer at det tallet vil stige etter hvert som den statlige fellingen på Nordfjella fortsetter. Målet med den omfattende aksjonen er å fjerne sykdommen fra norsk natur, så vi igjen kan ha friske viltstammer i området, sier Hallgeir Herikstad, skrantesjuke-koordinator i Mattilsynet.

Skrantesjuke

Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr.

Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr, og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.

Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker.

Smitte til menneske er ikke rapportert i forbindelse med skrapesjuke hos sau, eller skrantesjuke hos hjortedyr.

Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.

Skrantesjuke er kjent i USA og Canada. I tillegg er sykdommen påvist i Sør-Korea etter import av dyr fra Canada.

Sykdommen er dødelig for dyr.

Les også: – Forhasta å slakte villreinstamme

Felling

Fellingen foregår i regi av Statens naturoppsyn, og Mattilsynet har ansvar for prøvetaking og smittehåndtering. Reinsdyrene som blir felt transporteres ned fra fjellet, til et baseområde hvor det tas ut prøvemateriale. Det blir tatt prøver av alle dyr som felles, og prøvene analyseres av Veterinærinstituttet. Uttak av villreinstammen gjøres for å hindre at skrantesjuke sprer seg. Dette dreier seg ikke først og fremst om å fjerne syke dyr, men å fjerne smitten for å hindre at sykdommen sprer seg til andre hjortedyr og miljø.

Annonse

Les også: Overreaksjon eller nødvendig tiltak?

Les også: Reetablering av villreinstammen i Norfdjella tidlegast i 2023.

Neste artikkel

Varig tap av villreinstammen i Nordfjella?