Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Miljøverndepartementet kutter gaupekvota

Fra og med i morgen og til 15. mars kan det jaktes på 118 gauper i hele landet.

De største kvotene i årets gaupejakt er satt i Midt-Norge og Troms/Finnmark. Vest-Norge har kvotefri jakt.

- Miljøverndepartementet har regulert jakten for å komme nærmest mulig det bestandsmålet for gaupe som Stortinget har vedtatt, heter det i en pressemelding fra departementet.

67 familier

Forskningsprosjektet Scandlynx har utviklet en metode for å anslå gaupestammen framover i tid ut fra 17 års gaupeforskning.

Scandlynx anslår at det er 67 gaupefamilier før jakta i år, mot et mål på 65. I fjor var det 74 familiegrupper før jakta. De regionale prognosene tyder på at alle regioner, med unntak av region 7, nå ligger omkring eller like over bestandsmålet før jakt i 2012.

Kutter

Forvaltningen har i år igjen kuttet fellingskvotene - i tre av seks rovviltregioner, fra 157 til 118 dyr.

Rovviltnemnda i region 6 satte en kvote på maks 60 gauper, med en hunndyrkvote på 12 i gaupas yngleområder, for 2012.

Vestfold, Aust-Agder, Buskerud og Telemark 15

Annonse

Direktoratet for naturforvaltning kuttet til 44 gauper, med maks 4 hunndyrfellinger i yngleområder. 60 fellinger ville gi «en stor sannsynlighet for at bestandsmålet ikke nås etter neste års yngling». Departementet stadfestet kuttet.

- En total overkjøring av rovviltnemdene. Dette lukter omkamp i forhold til rovviltforliket, sier sekretæren i Folkeaksjonen ny rovdyrpolitikk, Åsmund Ystad.

- Rovviltforliket krever like mye vekt på erfaringsbasert kunnskap som vitenskapelig kunnskap. Isteden har departementet og direktoratet lekt seg med en ny teoretisk modell for beregning av gaupebestand, og bestemt seg for at modellen er lik virkeligheten.

Kvotefrie områder

I 2010 ble det felt 134 gauper i kvotejakta. I fjor var tallet 137.

I år kan inntil 76 voksne hunndyr felles, og jakta stoppes dersom hunndyrkvoten blir fylt. Det er fortsatt kvotefri jakt i flere områder der det ikke er mål om yngling av gaupe.

9940 jegere er registrert for gaupejakt.

Neste artikkel

33 ulver ble skutt eller drept sist jaktår