Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer ulv og jerv i forslaget fra svenskenes rovdyrutredning

Den svenske ulvestammen skal opp på minst 450 individer innen 2024. Det er én av konklusjonene i den svenske rovdyrutredningen, som ble lagt fram tirsdag.

Arbeidet med den svenske rovdyrutredningen har vært utført av Lars-Erik Liljelund, tidligere leder av det svenske Naturvårdsverket.

Liljelund overrakte sluttrapporten til miljøminister Lena Ek på Rosenbad i Stockholm tirsdag ettermiddag, melder Sveriges Radio.

Utredningen inneholder blant annet forslag til minimumsbestander for ulv, jerv, gaupe og bjørn.

Bjørn, gaupe, ulv og jerv

Det har lenge vært varslet at den endelige innstillingen ville inneholde et forslag om at bestanden av ulv bør ligge på rundt 450 individer innen 2024, noe som altså ble bekreftet. Videre foreslås bestandstallet for gaupe til 1200, bjørn til 1800 og jerv til 850.

Rovdyrpolitikk har vært et hett tema i Sverige de siste årene. Mest debatt har det vært knyttet til ulven, og Sverige er også under hardt press fra EU, som har kritisert den svenske ulvejakta.

Les også: Slagsvold Vedum hevder EU presser Sverige til å sette ut ulv

De svenske bondeorganisasjonene Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) og Sveriges Djurbönder er negative til utredningen, skriver Lantbrukets Affärstidning.

Annonse

- Rovdyrforvaltningen kan bli holdbar bare hvis de som faktisk påvirkes negativt oppfatter at forvaltningen er rimelig och rettferdig, sier Helena Jonsson, nestleder i LRF.

- 150 ulver er nok

Det svenske jegerforbundet mener at Liljelund ikke har tatt hensyn til mennesker som skal leve i nærheten av rovdyrene. De mener selv at en akseptabel ulvebestand ville ligge på rundt 150 dyr.

- Vi ser dessverre store mangler i Liljelunds utredning, sier Torbjörn Lövbom, i Svenska Jägareförbundets til Lantbrukets Affärstidning.

Les også: Bestanden av ulv i Sverige vokser ikke lenger

Tidligere miljøvernmyinister Erik Solheim uttalte i sommer at han vil forhandle med svenskene for å få en felles forvaltning av den norsksvenske ulvestammen.

Neste artikkel

Svenske myndigheter vil felle tre ulveflokker nær grensen