Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer rus på bygda enn i byen

Rusmisbruk er slett ikke et byfenomen.

Små kommuner har størst andel alkoholmisbrukere, mens tradisjonelle industrikommuner har over dobbelt så mange rus- og alkoholmisbrukere som byene. Det viser en kartlegging i 49 kommuner, der 4408 rusmisbrukere over 18 år ble registrert.

Overrasket- Forskjellen mellom kommuner er ikke slik vi alltid har trodd. Sett i forhold til antall innbyggere, er ikke andelen rusmisbrukere større i Oslo enn i en liten kommune, sier forskingsleder Sverre Nesvåg ved Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforsking (Korfor) i Helse Vest, som står bak ruskartleggingen.

Blant annet viste undersøkelsen at Odda hadde høyest andel rumisbrukere i landet, med 2,4 prosent av kommunens innbyggere. Vang i Valdres hadde færrest, med 0,16 prosent. Det er de små og mellomstore kommunene som har høyest andel unge misbrukere, viser undersøkelsen.

Mest i de småJo større kommune, dess mer bruk av narkotiske stoffer. Små og middels store kommuner har størst andel misbrukere av alkohol.

- Det er de små, gjerne avsidesliggende kommunene med synkende folketall som har størst andel med alvorlig alkoholforbruk. Vi ser mønsteret helt klart i små kommuner med et tradisjonelt næringsgrunnlag, sier Nesvåg.

De samme kommunene har også størst andel eldre alkoholmisbrukere. Nesvåg kaller det «ungkars-alkoholproblemer»:

Annonse

- Jentene og de ressurssterke guttene reiser for å gå på skole. De som blir igjen, er de som ikke helt får det til, og som etter hvert faller utenfor sosialt, sier forskeren.

Problemene viser seg ikke nødvendigvis i ungdomsårene.

- Rusproblemene kommer gjerne etter at de har passert 30, når venner og jevnaldrende er etablert og har fått familie. Seinere i livet finner vi dem igjen som ensomme og isolerte gammelungkarer. De som kjører mopeden sin til butikken for å kjøpe sin daglige dose øl, eller som sitter på kafeen i bygda til de blir kastet ut, sier Nesvåg.

Les mer i Nationens eavis eller papirutgave lørdag 1. september.

Neste artikkel

Bygda som ble full av bæsj