Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mer enn halvparten misfornøyd med kollektivtilbudet

I distriktene er mer enn halvparten misfornøyd med kollektivtilbudet, mens åtte av ti i byene er fornøyde.

33 prosent av alle nordmenn er misfornøyd med kollektivtilbudet der de bor. Dette i følge en Nationens Ditsriktsbarometer utarbeidet av Sentio. Bosatte i Oslo er mest fornøyd, mens de minst fornøyde finner vi på landsbygda. I Oslo er 74 prosent fornøyd, på landsbygda er tallet bare 23 prosent.

Arvid Strand, leder ved avdeling for kollektivtransport ved Transportøkonomisk Institutt (TØI), registrerer at misnøyen med kollektivtilbudet har økt de siste fem årene

- At 45 prosent av de spurte sier seg svært eller noe fornøyd med kollektivtilbudet, er fem prosent mindre enn den siste landsdekkende reisevaneundersøkelsen (2005) med kartlegging av kvaliteten på kollektivtilbudet. Den viser at 50 prosent har et godt (26 prosent) eller svært godt (24 prosent) tilbud, sier Strand.

I TØIs kartlegging fra 2005 har 30 prosent et dårlig (21 prosent) eller svært dårlig (9 prosent) tilbud, mens Nationens undersøkelse viser at 33 prosent er mer eller mindre misfornøyde med kollektivtilbudet.

Enda større

I reisevaneundersøkelsen fra 2005 er variasjonen i kvalitet mellom bostedstyper enda større.

- Her har hele 94 prosent i Oslo et godt eller svært godt tilbud, mens bare 9 prosent har det på landet. Det ser ut til at den angitte tilfredsheten på en god måte speiler kvaliteten på tilbudet, sier Strand.

Variasjonen mellom landsdeler og fylker forklarer han med at Oslo/Akershus er storbyområde med gode kollektivtilbud i landssammenheng.

- Vestlandet har også store byområder, blant annet Bergen og Stavanger, med bra tilbud, mens landsdelene med mindre tilfredshet har store deler av befolkningen i mindre tettsteder og byer eller på landsbygda, sier Strand.

Misnøyen er aller størst i Nord-Norge og på Sørlandet. Her er henholdsvis 47,3 og 39,8 prosent av de spurte noe eller svært mye misfornøyd med kollektivtilbud på hjemstedet.

Forskjellene er store mellom by og land: Mens bare 12,5 prosent av innbyggerne i Oslo er misfornøyd med kollektivtilbudet der de bor, mener hele 54,6 prosent av folk på landsbygda det er for dårlig.

I tettstedene er 38,3 prosent av innbyggerne misfornøyde med kollektivtilbudet, mens tilsvarende tall for byer mellom 5000 og 50.000 og over 50.000 innbyggere er 31,1 og 26,5 prosent.

Ifølge undersøkelsen er det innbyggerne i Oslo/Akershus og på Vestlandet som er mest tilfredse med kollektivtilbudet.

Unge og eldre tilfredse

Variasjonene etter alder, utdanning og inntekt er små i den nye undersøkelsen.

- At de eldste er mest fornøyde, kan ha ulike forklaringer; både at de reiser lite, kan tilpasse seg det som måtte finnes av tilbud og kanskje også at de har billigere billetter, sier Strand.

Annonse

Resultatene fra undersøkelsen viser ellers at de eldste og de yngste er mest fornøyde.

- Det kan ha å gjøre med at en del av disse reiser på honnør- og studentbilletter, selv om vi anser pris som en av de mindre viktige faktorene ved valg av reisemiddel, sier Strand.

Oftere bussavganger

På skolestedet Vinstra samles ungdommer fra hele Gudbrandsdalen. Her bruker de aller fleste av de 500 elevene i den videregående skolen i bygdebyen kollektivtilbud daglig, eller ukentlig, mellom hjemsted og skole.

En av disse er 16-årige Annbjørg Pasteur Stø fra Bøverdalen i Lom kommune.

- I både Bøverdalen og Lom sentrum er det veldig dårlig kollektivtilbud. Du kan rett og slett ikke miste bussen din på bygda, for det er svært lenge til neste kommer, sier hun.

Pasteur Stø savner også flere bussavganger på Vinstra der hun bor på hybel.

- Her kunne også bussavgangene nord- og sørover vært hyppigere, i likhet med togavgangene, sier hun.

16-årigen håper framtidas kollektivtilbud i hele Gudbrandsdalen både blir bedre utbygd, går hyppigere og blir billigere.

- Jeg tror dette vil føre til at flere, også i distriktene, bruker kollektivtransport og dermed reduserer forurensningen, sier Pasteur Stø.

Flere togstopp

Tim Ørjan Tytingvåg (16) fra Sør-Fron savner både flere togstopp og buss- og togavganger fra hjemstedet sitt til Lillehammer i sør og Otta i nord.

- Der er veldig bra at vi får flere bussavganger til skisenteret på Gålå der jeg ofte er på fritida. I framtida ønsker jeg både bedre togstasjontilbud og mange flere buss- og togavganger gjennom hele Gudbrandsdalen, sier han.

Anne Kristine Haugstad Nystrand (15) fra Sør-Fron må også bruke buss til skolen på Vinstra.

- Jeg er ganske fornøyd med kollektivtilbudet i regionen. Drosjesjåførene er også veldig dyktige, men bare å bruke taxi på bygda kan fort bli alt for dyrt, sier hun.

Neste artikkel

Vil ikke be alle statlige virksomheter om å stanse nedbyggingen av matjord