– Mer depresjon og angst blant saue - bønder i ulveområder

Sauebønder i kommuner hvor det har vært tap av sau til siste fem årene har høyere forekomst av angst og depresjonssymptomer sammenlignet med sauebønder ellers i landet, ifølge Ruralis-forsker Alexander Zahl-Thanem.

Han er del av et prosjekt som under en konferanse i regi av nettopp Ruralis kunne presentere foreløpige funn fra en artikkel som skal publiseres så snart den er fagfellevurdert.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Ulv skutt i Flå