Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Melder seg ut av SV i protest mot rovdyruttalelser

Inge Staldvik melder seg ut av Nord-Trøndelag SV.

Lørdag uttalte SVs parlamentariske leder Bård Vegar Solhjell til Namdalsavisa at «situasjonen for rovdyrbestandene har bedret seg vesentlig de siste årene, takket være at det er kjørt ei "tøff linje" fra myndighetenes side.»

Han uttalte videre at «SV skal [...] være det partiet som sier klart ifra om at Norge skal ta ansvar for bestandene av bjørn, ulv, gaupe og jerv».

Inge Staldvik reagerer på uttalelsene fra Solhjell, og skriver følgende i en epost til Nord-Trøndelag SV, ifølge Namdalsavisa:

Annonse

«Solhjell tviholder på at rovdyra skal ha prioriteres framfor beitedyra. Denne holdninga er ikke bare distriktsfiendtlig og beitenæringsfiendtlig - den er også rase- og kulturdiskriminerende. Samisk reindrift er klart truet av den store utbredelsen av rovdyr, og sørsamisk kultur er i dag dermed i akutt krise.»

Han skriver også i den samme eposten at han melder seg ut av partiet.

Inge Staldvik har vært innvalgt på Stortinget i flere perioder, både som medlem av Ap og SV. Han har tidligere meldt seg ut av Ap og inn i SV fordi han var motstander av EØS-avtalen. Staldvik har også vært ordfører i Røyrvik kommune.

Neste artikkel

Nedgangen i antall rovviltskader fortsetter