Meir import av ost trass høgare toll

Osteimporten vaks vidare i 1. halvår. Bondelaget seier frykta for redusert 
import etter tollendringa var skremsler. Nye tollrundar med EU er på trappene.

Importen av ost auka 8 prosent i første halvår målt mot året før ostetollen blei skjerpa inn. Butikksjef Morten Kjønigsen i Ultra på Bryn i Oslo seier dei ikkje har merka særleg til tollendringa og at salet går bra. Bondelaget ber regjeringa stå opp for norsk næringsliv i EU-forhandlingar om toll. Foto: Vidar Sandnes
Importen av ost auka 8 prosent i første halvår målt mot året før ostetollen blei skjerpa inn. Butikksjef Morten Kjønigsen i Ultra på Bryn i Oslo seier dei ikkje har merka særleg til tollendringa og at salet går bra. Bondelaget ber regjeringa stå opp for norsk næringsliv i EU-forhandlingar om toll. Foto: Vidar Sandnes

Importen av det som blir omtalt som «viktige norske landbruksvarer», auka med 13 prosent målt i verdi, deriblant auka importen av ost med 14 prosent i første halvår.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Danskene dominerer i Norge – Meny ønsker å øke salget av norsk salatost