Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Matvarebransjen foreslår godteri-PFU

Mat- og drikkevarebransjen foreslår å navngi og «henge ut» selskaper som reklamerer for godteri og snacks rettet mot barn og unge.

Bransjen vil stramme inn på reklame av usunne produkter i en selvjustisordning. De foreslår et system etter modell av Pressens Faglige Utvalg (PFU). Onsdag ble forslaget presentert for helse- og omsorgsminister Jonas Gahr Støre (Ap). Mat- og drikkevarebransjen håper at en slik frivillig ordning skal hindre at det innføres et reklameforbud. - En svakhet i den eksisterende selvreguleringsordningen har vært at det manglet håndhevingsmekanismer. Det har ikke eksistert noe organ for å iverksette sanksjoner. Det kan bli endret nå, sier direktør Thomas Angell i hovedorganisasjonen Virke til NTB. Alle kan klage

Bransjen protesterte kraftig da Helse- og omsorgsdepartementet i fjor sommer sendte ut forslag om forbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge. Departementet mente selvreguleringen som allerede var på plass, fungerte altfor dårlig. Bransjen håper nå å få til en forsterket ordning som gjør at departementet kan legge vekk forbudsplanene. De vil opprette et utvalg som består av medlemmer fra produsenter, Annonsørforeningen pluss representanter for forbrukerne. Det vil behandle klager om overtramp. Alle kan sende inn klager til utvalget - også vanlige forbrukere. Hvis utvalget finner noe kritikkverdig, vil produsenten bli hengt ut med navn på utvalgets hjemmeside. Utvalget kan dessuten anbefale at aktøren blir klaget inn til Forbrukerombudet hvis ikke vedtak følges opp. - Omdømme avgjørende

Angell mener dette er den beste og mest effektive måten man kan straffe bedrifter som ikke følger retningslinjene. - Omdømme er avgjørende for aktørene, som er avhengige av tillit i markedet og tillit hos forbruker. For aktørene kan det også medføre betydelige kostnader å måtte trekke tilbake en kampanje eller en reklamefilm, heter det i forslaget. Støre har ennå ikke konkludert, men stiller seg i utgangspunktet positiv til forslaget. Nå skal bransjen gå nærmere inn i detaljene og se på retningslinjene. Hvordan avgrenser man reklame rettet mot barn/unge og det som er rettet mot familier? Og hva er egentlig usunt? Er for eksempel yoghurt greit eller ikke? - Dette er fryktelig vanskelig, men det er nettopp derfor vi mener det er uegnet å regulere i forskrift. Vi må ha en mer fleksibel ordning, sier Angell. Støre har ris bak speilet

Annonse

Helse- og omsorgsministeren sier hans dør alltid er åpen når bransjen selv tar initiativ til å stramme inn. - Vi skal vurdere forslaget deres, men jeg har sagt til dem at det må ha en reell effekt. Markedsføringstrykket mot barn og unge må ned, sier Støre. Rammene for den frivillige ordningen skal være klar i løpet av våren, trolig innen mai. I mellomtiden sender Støre ut et nytt forslag til reklameforbud på høring. - Mitt ønske er at den forskriften går i skrivebordsskuffen. Jeg ønsker at vi kan få en avtale med industrien som kan vare et par år, og at det er det vi kan bygge videre på. Men jeg har dette som alternativ hvis vi ikke skulle komme til enighet, sier Støre. Forslaget bygger på samme lest som reklameforbudet som ble foreslått i fjor, men er justert etter innspillene som kom i høringsrunden. Støre vil redusere aldersgrensen fra 18 til 15 år. Forbudet vil således gjelde unge opp til ungdomsskolealder. Det er også gjort endringer i måten markedsføring er definert på. (©NTB)

Neste artikkel

Greenpeace vil ha forbud mot kjøttreklame