Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet vil avvikle dyrehold hos bonde i Grue

Med politiet på slep troppet Mattilsynets inspektører opp i fjøset til bonde Magne Fjeldseth i Grue. Der fant de døde dyr og hodeskaller blant avmagret storfe og sau.

Bonden, som flere ganger har profilert norsk landbruk i ulike politiske sammenhenger, risikerer å miste levebrødet sitt.

Mattilsynet har fattet vedtak om avvikling av alt dyrehold på gården til Fjeldseth, skriver avisen Glåmdalen.

Slapp ikke inn i fjøset Bakgrunnen er funn gjort under inspeksjon i april i år og tidligere pålegg som tilsynet mener ikke er fulgt opp. De første bekymringene oppsto allerede i 2005.

Tilsynet kom på besøk i februar i år, men da nektet bonden å slippe inspektørene inn i fjøset. De trakk seg tilbake og besluttet å oppsøke bonden på et senere tidspunkt.

Med politiet på slep Da de kom tilbake i april i år hadde de med seg polititjenestemenn på tilsynsbesøket.

Skulle de tre veterinærene fra tilsynet bli nektet tilgang til fjøset igjen, kunne politiet ta seg inn med makt.

I fjøset fant inspektørene to døde dyr som lå blant levende dyr. Det ble også funnet flere hodeskaller, skriver Glåmdalen og siterer tilsynsrapporten.

Dyrene på gården ble gjennomgående betegnet som avmagrede og tørste. Det var ifølge Fjeldseth 130 dyr på gården.

Slåss om vann Blant annet hadde 18 storfe en vannbøtte på deling i fjøset, mens 21 sauer delte en tilsvarende bøtte. Det var ikke innlagt vann i fjøset.

100 dyr som sto utendørs delte ett drikkekar og inspektørene fant ingen spor etter fôr.

Inspektørene skriver i sin rapport at underlaget utendørs var gjørmete, bløtt og opptråkket, og det var avføring over alt. Flere avmagrede storfe hadde ikke noe tørt sted å legge seg.

Polititjenestemennene på stedet ba bonden om å fylle en bøtte med vann til dyrene.

Da kranglet og stanget dyrene hverandre vekk for å komme til vannkilden, sier seniorinspektør Line Taugbøl i Mattilsynet til Glåmdalen.

Annonse

Manglende dokumentasjon Foruten observasjonene til inspektørene fastslår Mattilsynet at omtrent et av fire dyr på gården manglet merking i ørene. Dermed er det vanskelig å spore dyrene.

Dyrene hadde heller ikke helsekort, noe som gjør at man ikke vet hvordan de er vaksinert for sykdommer. Bonden førte heller ikke dyrejournal og annen registrering var mangelfull. Blant annet var noen kyr registrert med to fødte kalver, men med to ukers mellomrom, skriver Glåmdalen.

- Ivaretar dyrevelferden Magne Fjeldseth er nå anmeldt til politiet for brudd på dyrevelferdsloven, og han må møte til avhør etter sommeren.

Hovedpersonen selv sier til Glåmdalen at dyra ikke led noen nød, men han erkjenner at noen regler er brutt når det gjelder registrering og journalføring. Det skal han rydde opp i.

Overfor nationen.no innrømmer han at Mattilsynets krav til fjøset heller ikke er oppfylt.

- Årsaken til at jeg ikke har oppfylt kravet om blant annet fast dekke i fjøset er at Direktoratet for naturforvaltning har brukt veldig lang tid på å behandle min anke om omstillingsmidler. Men dyra har ikke lidd noen nød, sier han til nationen.no.

Han benekter at dyrene var avmagret og tynne, og sier til Glåmdalen at veterinærene ikke har greie på det de uttaler seg om.

- Har feilvurdert dyra

- Mattilsynet har feilvurdert dyra. I en flokk på 80 storfe kan vekta variere, sier han til nationen.no.

Som forklaring på at vannbøtter var tomme og det ikke fantes fôr i fjøset, sier han til avisen skyldes at han ikke hadde rukket å mate dem før tilsynet fant sted.

Mattilsynet har vedtatt at dyreholdet må avvikles innen utgangen av august, men vedtaket er påklaget av bondens advokat.

- Jeg er ikke veldig optmistisk med tanke på framtida. Jeg blir nok en av de mange på Nav, sier Fjeldseth til nationen.no.

Neste artikkel

Utsetter landbrukets klimafond og "nuller ut" myr-penger