Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet sendte drektige sauer til slakt

Over 300 dyr ble tvangsslaktet da en gård i Lofoten ble avviklet.

Om lag 270 sauer og 50 fjærfe ble i går fraktet til slakteriet da Mattilsynet i går slo til mot en gård i Lofoten. Dyreeieren har siden før jul kjent til vedtaket om å avvikle dyreholdet, men reagerer likevel kraftig på tidspunktet Mattilsynet valgte. - Det er en dyretragedie Mattilsynet gjennomfører nå midt i lammingen. Noen av sauene har fått lam, og andre skal ha lam. Når drektige sauer avlives, så lever lammene helt til blodet er gått av sauen. De kveler lammene, så dette kaller ikke jeg for dyrevelferd, sier bonden til NRK.no.Mattilsynet avviser kritikken. - Her er det i starten av en lammeperiode, og det er særdeles viktig at vi tar ut dyrene nå før lamminga er ferdig for da vil det være snakk om enda flere dyr og enda verre forhold for dyrene, sier underdirektør Geir Arne Ystmark ved Mattilsynets regionkontor i Nordland. Ystmark viser til at dyreeierne har hatt en lang frist til selv å avvikle dyreholdet. Mattilsynet har hatt gården under oppsikt i nesten et år, og bonden har fått en rekke pålegg om utbedring av bygningsmessige forhold og om å redusere antall dyr. Da påleggene etter myndighetenes vurdering ikke ble tilfredsstillende fulgt opp, ble det i desember fattet vedtak om å tvangsavvikle dyreholdet. I vedtaket heter det at gården er for liten til den mengden dyr som er der, at dyrene ikke har kontinuerlig tilgang på vann og at de får for lite fôr. - Vi har fattet vedtak i forhold til at ting skulle vært utbedret og brukt opptrappende virkemidler som tvangsmulkt og vedtak om reduksjon i bestanden. Vi har lagt til rette for at bonden skulle kunne gjøre de nødvendige endringer, men dette har ikke ført fram, sier Ystmark til NRK.Politiet bisto under aksjonen og viste bonden bort fra gården mens dyra ble samlet inn. Mattilsynet legger rett over påske fram en rapport om saken. Rapporten inneholder fotografier av dyr Mattilsynet hevder er avmagrete.

Annonse

Neste artikkel

Offentlige innkjøp kan øke bærekraft og sjølforsyning