Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet og politiet skal samarbeide tettere om dyretragedier

Nylig møttes ledelsen i Mattilsynet og Politidirektoratet for å diskutere hvordan de to etatene skal få til et tettere samarbeid i alvorlige dyrevernsaker.

Begge etater ønsker et mer systematisk samarbeid på sentralt nivå.

Mattilsynet ønsket å diskutere hvordan man kan sikre at Mattilsynets anmeldelser blir gitt tilstrekkelig prioritet, slik at etterforskning og den strafferettslige oppfølgingen blir så effektiv som mulig.

Et tettere samarbeid vil også gi politiet en bedre mulighet til å benytte seg av Mattilsynets spesialkompetanse og ressurser i straffesaker.

Truende situasjoner

Politiet og Mattilsynet samarbeider allerede tett i mange saker, og samarbeidet fungerer bra.

- Noen ganger trenger Mattilsynet politiets hjelp til å få adgang på tilsyn, våre inspektører kommer av og til i situasjoner som oppleves som så truende at de trenger politiassistanse, særlig i dyrevelferdssaker, sier administrerende direktør Harald Gjein i Mattilsynet i en pressemelding. Kompetanseheving

Også politiet har oppgaver knyttet til dyrevelferd. I 2012 var det 233 anmeldte forbrytelser mot dyrevelferdsloven. Utviklingen har vært relativt stabil de siste fem år.

Omtrent en tredel av sakene har vært ulovlig innførsel av dyr eller befatning med eksotiske dyr, mens resten har vært generelle brudd på dyrevelferdsloven.

Annonse

Mattilsynet og politiet er enige om at det trengs mer kunnskap om dyrevelferd hos politiet, hvis man skal sikre et nært og effektivt samarbeid. Politihøgskolen har nylig tatt inn dyrevelferd som en del av opplæringen.

Matkriminalitet

Svindel med mat er en økende utfordring over hele verden, også i Norge. Dette kan involvere organisert og internasjonal kriminalitet og slike saker har potensiale for stor helserisiko for forbrukere. Et tett samarbeid mellom Mattilsynet og politiet er viktig for å være i forkant av en slik utvikling.

- Hestekjøttsaken har lært oss at vi ikke kan være naive når det gjelder matkriminalitet, sier Gjein.

- Det som først ser ut som en sak for Mattilsynet kan raskt bli en sak også for politiet. Dette må vi forberede oss på i begge etater.

- I tillegg til det bilaterale samarbeidet vil Politidirektoratet invitere Mattilsynet inn i det tverretatlige samarbeidet om organisert kriminalitet, sier avdelingsdirektør Knut Smedsrud i Politidirektoratet i pressmeldingen.

Politiet og Mattilsynet vil fortsette å ha jevnlige møter og ser at samhandling på ulike nivåer er nødvendig for å kunne møte felles utfordringer.

Neste artikkel

70 bønder i svensk bondeorganisasjon har brutt dyrevelferdsloven: – Ikke akseptabelt