Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet innrømmer for lave tall på lovbrudd i pelsdyrnæringa

Dyrevernere har anklaget Mattilsynet for å rapportere for lave tall på lovbrudd i pelsdyrnæringa til Landbruksdepartementet. Mattilsynet innrømmer tabben.

- Mattilsynet erkjenner og beklager feil i de innrapporterte vedtakstallene, men står fast ved våre tidligere samlede vurderinger av tilstanden i pelsdyrnæringa, heter det i en melding på Mattilsynets hjemmesider.

Les også: Inga avvikling av pelsdyrnæringa i landbruksmeldinga

Bakgrunnen er en rapport der Nettverk for dyrs frihet og Dyrebeskyttelsen har undersøkt Mattilsynets kontroll med pelsdyrnæringen. I rapporten heter det at forholdene i norske pelsdyrfarmer er forverret siden 2009, og at Mattilsynet feilrapporterer tilstanden i næringen til Landbruks- og matdepartementet (LMD) i årsrapportene. Dette gir LMD feil grunnlag når de nå skal i gang med en gjennomgang av næringen, skriver organisasjonene. Dyrebeskyttelsen Norge og Nettverk for dyrs frihet har sjekket 366 rapporter fra Mattilsynets tilsyn de siste årene. De har regnet saker som har endt i hastevedtak og politianmeldelse som alvorlige. Mens Mattilsynet rapporterte om to hastevedtak i 2009, sju tilsyn med hastevedtak i 2010 og ni i 2011, fant de to organisasjonene henholdsvis 10, 10 og 17 hastevedtak i sin gjennomgang, melder NTB.

- Mattilsynet ser nå at vi har rapportert feil tall til LMD og offentligheten. Det er alvorlig og pinlig, og noe vi må rydde ordentlig opp i, sier assisterende tilsynsdirektør Ole Fjetland i Mattilsynet.

Selv om Fjetland beklager feilene står Mattilsynet står fast på den overordnede vurderingen av næringen.

- Vurderingen er basert på et samlet inntrykk etter mange kontroller i pelsdyrholdene, og ikke på vedtakstall fra årsrapportene. Tallene ligger der for å måle vår aktivitet, men tilstandsvurderingene gjør vi ut fra faglige vurderinger etter tett tilsyn med bransjen. Når vi sier at tilstanden er bedre, betyr det ikke at Mattilsynet har friskmeldt næringen. Det er fortsatt grunnlag for forbedringer. Seinest i 2011 anmeldte vi to alvorlige forhold, sier Fjetland.

Talltabben blir forklart med at alle rapportfunksjoner ikke er på plass i det nye, elektroniske tilsynssystemet Mattilsynet har innført. Derfor er det manuelle rutiner for rapportering av tilsynstall for pelsdyrnæringa.

- Det er her det har sviktet. Noen av våre distriktskontorer har ikke talt riktig, og har rapporter inn for lave tall. Det er avdekket feil i en begrenset del av tallgrunnlaget, og vi snur nå hver stein for å avdekke eventuelle andre feil i dette tallmaterialet, heter det i meldingen fra Mattilsynet.

Dyrevernerne peker i sin rapport på at Mattilsynet har utført flere hastevedtak de seinere årene, og at dette er tegn på at tilstanden i pelsdyrnæringen er forverret. Mattilsynet er uenig i den tolkingen.

Annonse

I etterkant av dyrevernernes aksjoner og avsløringer i pelsdyrfarmer høsten 2010, fikk Mattilsynet klare instrukser fra departementet om hyppigere tilsyn, flere tilsyn uten forhåndsvarsel og å stramme inn virkemiddelbruken.

- Vi strammet umiddelbart inn våre rutiner, og dette har gitt utslag i tallene. Vi fatter rett og slett flere formelle vedtak nå, mens vi tidligere slo ned på skader ute i farmene, men ikke alltid formaliserte dette i form av vedtak. Kraftig intensivering av tilsynsbesøkene de to siste årene gir naturlig nok også flere vedtak. Dette er ikke et tegn på at tilstanden er verre, sier Fjetland.

Neste artikkel

Borch advarer mot å flytte ansvaret for dyrevelferd fra Mattilsynet