Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet får slakt i ekstern granskning etter feilaktig tilsynsrapport hos minkbonde

Mattilsynet har utfordringer som kan utgjøre en risiko for rettssikkerheten og gjennomføring av tilsynets oppdrag, ifølge ny granskningsrapport.

Per Olaf Lauvås, pelsdyrbonde fra Rogaland, avslørte Mattilsynets feilrapportering etter et tilsyn på gården hans. Foto: Benjamin Hernes Vogl
Per Olaf Lauvås, pelsdyrbonde fra Rogaland, avslørte Mattilsynets feilrapportering etter et tilsyn på gården hans. Foto: Benjamin Hernes Vogl

Granskningsrapporten, som er utført av KPMG, kommer etter at NRK og Stavanger Aftenblad i mai skrev at Mattilsynet etter et uanmeldt tilsyn på gården til pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes i juni i fjor hadde skrevet en rapport som var full av faktafeil.

Dette innrømmet også Mattilsynet.

Ifølge rapporten har ikke Mattilsynet gode nok systemer og rutiner for tilsyn. I rapporten står det:

«På et overordnet nivå er det KPMGs vurdering at Mattilsynet ikke har gode nok systemer og rutiner for planlegging, gjennomføring og oppfølging av tilsyn. Granskingen finner at organiseringen av Mattilsynet bidrar til mangelfull enhetlighet, svak styring og lite effektiv ressursbruk. Etaten har ikke et system som sikrer en oppdatert og enhetlig fortolkning av regelverket. Kontrollen med gjennomforing av tilsyn har klare mangler. Dette bidrar til at kvaliteten i gjennomføringen av samfunnsoppdraget ikke er god nok. Resultatet av granskingen viser utfordringer som kan utgjøre en risiko både for rettsikkerheten for brukerne og for gjennomforingen av samfunnsoppdraget forøvrig.»

Risiko

– Resultatet av granskningen viser utfordringer som kan utgjøre en risiko både for rettssikkerheten til tilsynsobjektene og for gjennomføringen av samfunnsoppdraget for øvrig, heter det i rapporten, som også foreslår å redusere antall nivåer i Mattilsynet fra to til ett.

Granskningsrapporten som er utført av KPMG, kommer etter at Mattilsynet etter et uanmeldt tilsyn på gården til pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås i Sandnes i juni i fjor skrev en rapport som var full av faktafeil. Dette innrømmet også Mattilsynet og administrerende direktør Harald Gjein gikk av.

Rapporten , som omhandler Mattilsynets tilsynsvirksomhet på landbruks og fiskeriområdet, konkluderer med at etaten ikke har gode nok systemer og rutiner for tilsyn, at tilsynet ikke har et system som sikrer en oppdatert og enhetlig fortolkning av regelverket, og at kontroll på gjennomføring av tilsyn mangler.

– Resultatet av granskningen viser utfordringer som kan utgjøre en risiko både for rettssikkerheten til tilsynsobjektene og for gjennomføringen av samfunnsoppdraget for øvrig, heter det i rapporten, som også foreslår å redusere antall nivåer i Mattilsynet fra to til ett.

Mattilsynet: Alvorlige funn

Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet kaller funnene i granskningen alvorlige, at den viser at tilsynet må forbedre måten de jobber på.

Annonse

– Granskningen har avdekket systematiske svakheter i Mattilsynet, og dette tar jeg umiddelbart tak i, sier Godal, som har hatt jobben som administrerende direktør i tre uker.

Hun legger til at det blir særlig viktig å få til bedre dialog på tilsyn og med næringene, samt sette i gang tiltak som vil bidra til å gjøre regelverket mer forståelig og enklere å etterleve.

Direktøren forteller at hun har opprettet en innsatsgruppe for å gjennomføre tiltak for å bli bedre, og hun understreker at tilsynet må øke tempoet på forbedringsarbeidet.

Administrerende direktør Ingunn Midttun Godal i Mattilsynet kaller funnene i granskningen alvorlige, at den viser at tilsynet må forbedre måten de jobber på.

– Granskningen har avdekket systematiske svakheter i Mattilsynet, og dette tar jeg umiddelbart tak i, sier Godal, som har hatt jobben som administrerende direktør i tre uker.

Hun legger til at det blir særlig viktig å få til bedre dialog på tilsyn og med næringene, samt sette i gang tiltak som vil bidra til å gjøre regelverket mer forståelig og enklere å etterleve.

Direktøren forteller at hun har opprettet en innsatsgruppe for å gjennomføre tiltak for å bli bedre, og hun understreker at tilsynet må øke tempoet på forbedringsarbeidet.

Sp ber Bollestad orientere Stortinget

Leder i næringskomiteen på Stortinget, Senterpartiets Geir Pollestad, sier til NTB at det som kommer fram i rapporten er meget alvorlig og mener at statsråd Bollestad må orientere Stortinget om hvordan regjeringen vil følge opp rapporten videre.

– Prosessen startet med Senterpartiets representantforslag i Stortinget. Det er naturlig at rapporten får en grundig debatt i Stortinget, sier han.

Pelsdyrbonde Per Olaf Lauvås, som har hatt et møte med KPMG i forbindelse med arbeidet med granskningen, sa til NTB tidligere tirsdag at han mener granskningen har vært grundig.

– Jeg føler at de tar dette på alvor, og at de har gjort jobben de er satt til å gjøre. Det har ikke Mattilsynet gjort, sa han.

Neste artikkel

– Systemet er bygd opp for å hindre meg i å påvirke resultatet