Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Mattilsynet avviser Solhjells argumenter for eget dyretilsyn

Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell mener at dyrevelferd ikke er høyt nok prioritert hos Mattilsynet. Det avviser Mattilsynets direktør, Harald Gjein.

- Dyrevelferd er ikke høyt nok prioritert i Mattilsynet i forhold til hvor vanlig det er å ha dyr, sier miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, som derfor vil ta fra Mattilsynet dette ansvarsområdet, og i stedet opprette et eget dyretilsyn.

- Tallet er feil

Et av statsrådens argumenter er at «statistikk fra Mattilsynet viser at de bare bruker 6,4 prosent av tida si ute i felt på å kontrollere at dyr blir behandlet som de skal».

- Vi vet ikke hvor dette tallet kommer fra, men det er feil, sier administrerende direktør i Mattilsynet, Harald Gjein i en uttalelse onsdag.

Han viser til Mattilsynets årsrapport for 2012, hvor det står at 18,4 prosent av de utførte tilsynene var rene dyrevelferdstilsyn. Samlet sett var 25,9 prosent av Mattilsynets tilsyn i 2012 knyttet til dyrehold - enten tilsyn med dyrs velferd eller helse.

- Det blir rart

Annonse

- Etter matrelaterte tilsyn, er dyrevelferd det saksområdet som Mattilsynet bruker mest ressurser på, opplyser Gjein, som også synes det er merkelig at Solhjell trekker fram avsløringer av vanskjøtsel som argument for at Mattilsynet ikke bør ha ansvar for dyrevelferd.

- Det er Mattilsynet og vårt risikobaserte tilsyn som har pekt på, og fulgt opp, dyrevelferdsutfordringer innen blant annet slaktekyllingproduksjon. Det blir rart om det vi avdekker skal være et argument for at vi gjør en dårlig jobb, sier han.

Gjein legger til at Mattilsynet hele tiden jobber for å bli bedre.

- I høst skal vi møte Politidirektoratet for å diskutere en bedre oppfølging av alvorlige dyrevelferdssaker. Mattilsynet ønsker altså velkommen en debatt om dyrevelferd. Debatten må imidlertid være faktabasert.

Neste artikkel

Vil fjerne moms på frukt og grønt