Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Matmerk blir ny logo for norsk mat

Matmerkeordningen Matmerk omfatter 1000 produkter. Fra og med tirsdag skal ordningen bli tydeligere for alle norske forbrukerne med ny logo.

-Vi forenkler navnet fra KSL Matmerk til kun Matmerk. Det er på tide etter fire år med et midlertidig navn etter fusjonen mellom KSL og Matmerk, sier administrerende direktør Ola Hedstein i Matmerk.

Formålet er å synliggjøre at Matmerk som uavhengig stiftelse har ansvaret for KSL og Nyt Norge.

Les også: Ny sjef i KSL Matmerk

KSL (Kvalitetssystem i landbruket) er grunnlaget for merkeordningen Nyt Norge.

-Det unike ved norsk mat ligger i det norske landbruket og norsk klima- og dyrkningsforhold. Resultatet av KSLs arbeid finner norske bønder igjen som Nyt Norges merkete produkter i butikkene, sier Hedstein.

Han legger til at tydeliggjøringen av Matmerk som ansvarlig organisasjon, er et svar på en stadig voksende jungel av norske og utenlandske matvarer med egen merking. Hedstein sier at nordmenn har stor tiltro til merkeordninger, men foretrekker at uavhengige, i motsetning til kommersielle aktører, står bak.

En undersøkelse fra i vår foretatt av Statens Institutt for forbruksforskning, SIFO, på vegne av flere departementer, viser at sju av ti nordmenn ønsker å ha klare merkeordninger å forholde seg til ved innkjøp av matvarer. Undersøkelsen sier også at forbrukerne ønsker en uavhengig veiledning.

God kjennskap-Siden merket Nyt Norge ble lansert i oktober 2009 har merket etablert seg godt i Forbrukernes bevissthet. Allerede i 2010 var merkekjennskapen på hele 56 prosent. Vi forventer at vi i 2011 kommer opp i en kjennskap på 70 prosent, sier Hedstein.

Les også: En av tre forbinder «Nyt Norge» med kvalitet

Annonse

Han legger til at målet er 80 prosents merkebevissthet i 2014. Hedstein minner om at Matmerk er et resultat av konkurransestrategiene for norsk mat fra tidlig på 90-tallet.

-Mye har skjedd underveis, men i dag har vi fått et velfungerende KSL som er anerkjent av Mattilsynet, og et Nyt Norge merke som brukes aktivt av en rekke forskjellige store og små matprodusenter. Det var et godt valg å fusjonere KSL og Matmerk i 2007, sier Hedstein.

Ved å gi KSL en avgjørende betydning i kravsettet til Nyt Norge, har det bidratt til å gi merket et viktig innhold, sier Hedstein.Med Matmerk ønsker Nyt Norge å garantere for at råvarene er produsert etter strenge krav, at kravene kontrolleres, at det brukes norske råvarer og at foredlingen skjer i Norge.

-Vår oppgave i Matmerk er å videreutvikle både KSL og Nyt Norge for å fremme konkurransekraften til norsk matproduksjon, avslutter Hedstein.

Fagdag norsk mat

Tirsdag arrangerer Matmerk Fagdag for norsk mat på Grand Hotell i Oslo. Årets tema er mangfold og valgfrihet, barrierer mot forbruker, samt smak og opprinnelse. I Matmerk er de opptatt av å fremme norske kvalitetsvarer. Etableringen av Nyt Norge inngår i en fem års plan fra 2009-2014.

Årlig brukes 22 millioner på markedsføring og finansieres med to millioner fra dagligvarehandelen, åtte millioner fra jordbruksavtalen og et tilsvarende beløp fra Omsetningsrådet.

Til sist bidrar Matmerk med to millioner gjennom omdisponering av driftsmidler.

-Hvert år er det krevende å få finansieringen på plass, men så lenge Matmerk leverer i samsvar med plan ser det ut til å løse seg, sier Hedstein.

Han frykter ikke at Matmerk skal miste sine bevilgninger i framtidige statsbudsjettet.

-Til det er norsk kvalitetsmat for viktig, sier Matmerk-sjefen.

Neste artikkel

Spesialitetsmerke for ost til Galåvolden gård