Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Maten kan bli enda dyrere i 2011

I 2010 nådde matprisene nivået fra krisen for tre år siden. I 2011 kan det bli enda verre.

Matprisene økte voldsomt i 2010. Ifølge FNs statistikk steg prisen på varer som hvete, mais og ris med 26 prosent mellom juni og november.

De kritiske nivåene som ble nådd i 2008, under det som ble kalt matvarekrisen, ble tangert.

Ved inngangen til 2011 fryktes det at tendensen vil øke, og at året dermed blir et skjebneår for fattige land som importerer mye av maten sin, så som Filippinene, Mexico, Nigeria og Pakistan. Kinas økende rolle Kinas import av sterkt økende mengder med forskjellige sorter korn preger utviklingen Landets økende middelklasse har fått skjerpet appetitt, og ifølge en rapport fra Rabobank er landet i ferd med å endre matmarkedet slik vi kjenner det.

Ifølge rapporten, som blir gjengitt av Bloomberg, vil mais drive prisene på korn i været til neste år.

Kina står klar til å importere så mye som 8 millioner metriske tonn mais i 2011. Innen 2015 kan dette antallet ha steget til 15 millioner tonn, og andre kornsorter følger det samme mønsteret. Ifølge rapporten vil for eksempel landets import av soyabønner, som var på 10 millioner tonn rundt 2000, nå 57 millioner tonn i løpet av 2011. Kina står for 60 prosent av den globale importen av soyabønder, og ifølge Rabobank er det et mønster som etter hvert vil prege de fleste matvarer. Risikable løkpriser Det er først og fremst fattige utviklingsland som blir rammet av prisstigningen. New York Times melder at prisen på løk i India har tatt av.

Prisnivået på matvaren, som India er verdens nest største produsent av, har skapt trøbbel for styresmaktene før, som lederen i den store engelskspråklige avisen The Hindu på første juledag påpeker. - Løken har gjort handelsmenn rike, prisen på den har sendt rasende kvinner og menn ut i gatene, og til syvende og sist felt regjeringer. Folk i alle samfunnslag bruker matvaren i stor utstrekning, og ethvert prishopp er politisk sprengstoff, skriver avisen. For mye penger Store land, som nevnte India, Russland og Kina er vanligvis i stand til å utøve en viss kontroll over matprisene innenfor landets grenser, men de lider nå.

Annonse

Landene har sine interne problemer: I India, hvor en femtedel av befolkningen ifølge FN er underernært, sliter de for eksempel med elendig infrastruktur og svinn på opp imot en tredjedel av matvarene før de når markedet. Men det er andre årsaker til at 2011 blir et skjebneår.

Selv om både mangel på matvarer og endringene i forbrukervaner er en del av problemet, melder New York Times at det er en annen faktor som stikker kjepper i hjulene for matgigantene: For mye penger.

Sentralbankenes flittige bruk av seddelpressen for å forebygge en økonomisk kollaps har ført til at matvarer er blitt hamstret i stor stil: renten har vært lav, og matvaremarkedet har vært et fornuftig sted å plassere pengene sine for investorer. Oljeprisen blir avgjørende Det er ennå ting som kan gjøres for å forhindre en ordentlig krise. For det første avhenger mye av hvordan matprodusenter reagerer på prognoser om lave avlinger, slik tilfellet er i Russland.

Det ender ofte med eksportforbud, som er sterkt prisdrivende på markedet og som gjør at bønder som kunne tjent store penger på salg utenlands ikke får incentiver til å dyrke mer mat. I tillegg vil mye avhenge av oljeprisen, som bestemmer hvor dyrt det er å transportere mat og som også bestemmer hvor lukrativt det er å bruke ressurser på framstilling av biodiesel.

Ifølge Reuters er prisen på olje ventet å stige med 4 dollar per fat neste år, fra et gjennomsnitt på 80 til 84. Ting ligger dermed til rette for en forverring av situasjonen. Spørsmålet er om de store landene, som både spiser og produserer mest, klarer å reagere fornuftig på varseltegnene og kjøler ned markedet.

Neste artikkel

SV vil øke CO2-avgift til bøndene – men «gi tilbake» med nye klimatilskudd