Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Massiv økning av tarmbakterie i svensk kylling

Hittil i år har 3500 tilfeller av campylobacter-bakterier i blitt rapportert inn til svenske myndigheter - 1000 flere enn i løpet av samme tid i fjor. Den svenske kyllingen er trolig årsaken.

Kyllingene på bildet har ingenting med campylobacter-smittede kyllinger å gjøre. Foto: Tommy Hvitfeldt/Colourbox
Kyllingene på bildet har ingenting med campylobacter-smittede kyllinger å gjøre. Foto: Tommy Hvitfeldt/Colourbox

– Den importerte kyllingen er som oftest fryst, og da forekommer bakterien i mye lavere nivåer. Så det er først og fremst den svenske, ferske kyllingen det handler om her, sier enhetssjef Bitta Björkholm i Folkhälsomyndigheten, tilsvarende Folkehelseinstituttet, til SVT.

I løpet av sommeren - mellom juni og september - er det rapportert om 3500 funn av campylobacter-bakterien i vårt naboland. Bakterien er en tarmbakterie hos dyr, som kan gi diaré hos mennesker.

Ifølge en undersøkelse utført av danske matmyndigheter i 2014, er problemet mye større hos økokylling enn i konvensjonell kyllingproduksjon.

Målinger utført av «DTU Fødevareinstituttet» viste at 90,3 prosent av de økologiske slaktekyllingene i 2013 i Danmark, var smittet med bakterien. Det samme gjaldt for bare 28,2 prosent av konvensjonelt oppdrettet kylling.

Hos dyr fører bakterien ikke til sykdom. Den er vanlig hos storfe, sau, gris, hund, katt, fjærfe og fugler, og spesielt vanlig hos ville fugler.

Annonse

I Norge er under ti prosent av slaktekyllingene bærere av bakterien, ifølge den offentlige helseportalen helsenorge.no.

I Sverige er det altså et utbrudd på gang, og helsemyndighetene er bekymret. Siden de mistenker at det er den svenske kyllingen som er smittebæreren, kobles både Statens veterinärmedicinske anstalt (SVA), Livsmedelverket og lokale smittekontorer inn.

I Norge får de fleste bakterien i seg etter reiser i utlandet, ikke gjennom matinntak her hjemme.

Neste artikkel

Styret i Helse sør-øst vil ha hovedsykehus i Moelv