Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

- Målene i landbruket står i konflikt med hverandre

Forsker Jostein Vik mener partene i landbruksdebatten må være åpne på hvilke mål de vil droppe.

Seniorforsker Jostein Vik i Norsk senter for bygdeforskning kritiserer debatten som pågår om den nye landbruksmeldinga.

Han mener det landbrukspolitiske ordskiftet vil være tjent med at partene er åpne om målkonfliktene som finnes og at de er villige til å stå fram med hva de vil velge bort.

Trilemma

Vik skriver i en kronikk at landbrukspolitikken er en vrien nøtt fordi flere mål står i konflikt til hverandre.

Han mener målene om stabil bruksstruktur, teknologisk utvikling og tak på produksjonen utgjør et trilemma.

Begrepet trilemma, som Vik har hentet fra finanspolitikken, benyttes når det er ønskelig med tre mål, men at bare to av målene kan oppnås samtidig, og ikke alle tre.

Lappeteppe

Annonse

- Ettersom ulike politikere har kommet i posisjon til å prege politikken, og Bondelaget og Småbrukerlaget har forhandlet seg fram til ordninger snart her og snart der, har det politiske lappeteppet som utgjør landbrukspolitikken blitt nærmest ubegripelig, skriver Vik.

Er du enig? Si din mening nederst i saken.

- Riksrevisjonens påpekning av manglende måloppnåelse i landbrukspolitikken illustrerer problemene ytterligere. Her har vi faktisk å gjøre med et sett av problemer som bare til en viss grad henger sammen med størrelsen på det årlige jordbruks­oppgjøret.

Deler av Viks kronikk sto på trykk i Dagens Næringsliv tirsdag, men nationen.no publiserer nå innlegget i sin helhet.

Les Jostein Viks kronikk

Er du enig? Si din mening nederst i saken.

Neste artikkel

Vil fjerne moms på frukt og grønt