Løyver 22 millionar til tømmerkaiar

Tre kaianlegg langs norskekysten får til saman 22,2 millionar kroner for å betre utskipinga av tømmer.

Landbruksminister Sylvi Listhaug seier den skogreisinga på 1950- og 1960-talet gjer at mykje skog skal hoggast langs kysten. Foto: Landbruks- og matdepartementet
Landbruksminister Sylvi Listhaug seier den skogreisinga på 1950- og 1960-talet gjer at mykje skog skal hoggast langs kysten. Foto: Landbruks- og matdepartementet

– Tilskota sikrar næringa effektiv og lønnsam transport av tømmer ut til marknadane. Dei tre kaiene har store dekningsområde der betydelege mengder tømmer blir hogstmode i åra framover, seier seksjonssjef Per Guldbrand Solli i Landbruksdirektoratet.

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Plukkhogstmetodar i skogbruket