Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lovlig poker, billigere hybrid og dyre poser

Fra nyttår blir det billigere å kjøpe bruktbil og ny hybridbil. Men selger du huset, må du dokumentere all oppussing.

Pokerspill med samlet pott på opptil 10.000 kroner blir nå lovlig i Norge. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix
Pokerspill med samlet pott på opptil 10.000 kroner blir nå lovlig i Norge. Foto: Erlend Aas / NTB scanpix

Venter du litt inn i 2015 er det fritt fram for å arrangere pokerlag med pengeinnsats på opptil 1.000 kroner og en maksimalpott på 10.000. Denne lovendringen må endelig vedtas i Stortinget rett over nyttår.

Men stortingsflertallet har allerede vedtatt en rekke lovendringer og inngått budsjettforlik med flere skatte- og avgiftsendringer. Den mest omtalte av dem alle trer ikke i kraft før 15. mars. Da innføres plastposeavgiften på 1 krone og 50 øre. Bruker du fem av dem i uka, koster dette deg 250 kroner ekstra hvert år.

Skattelette

Formuesskatten blir redusert, men ikke så mye som Høyre og Frp foreslo. Skattesatsen blir på 0,85 prosent, og innslagspunktet er på 1,2 millioner kroner for enkeltpersoner og 2,4 millioner kroner for ektepar.

Toppskatten blir like høy som i år, men innslagspunktet flyttes fra 527.400 kroner til 550.550 kroner. I andre enden av inntektsskalaen økes maksgrensen for minstefradraget 89.150 kroner, noe som gir en skattelette på 769 kroner dersom du har fullt minstefradrag. Frikortbeløpet øker til 50.000 kroner.

Bilkjøp billigere

Engangsavgiften på oppladbare hybridbiler settes ned. Det betyr et prisavslag på 15.000-20.000 kroner på mange av de mest populære modellene. Motorsykler og snøscootere får også i snitt 30 prosent lavere engangsavgifter. Det blir også rimeligere å kjøpe bruktbil fordi maksgrensen for omregistreringsavgiften settes ned fra 17.223 kroner i dag til 3.700 kroner fra nyttår.

Hvis du bestiller varer fra utlandet, slipper du fra nyttår å betale toll hvis verdien av varen samt frakt- og forsikringskostnader ikke overstiger 350 kroner. Fram til nå har grensen vært 200 kroner.

For boligselgere stilles det fra neste år større krav til dokumentasjon av hva som er gjort av oppussing i den nye og mer omfattende tilstandsrapporten som innføres fra nyttår.

A-melding

For arbeidsgivere blir det enklere å rapportere inn hvor mye de ansatte tjener. Med innføringen av A-meldingen vil en elektronisk melding fra arbeidsgiverne erstatte de fem skjemaene som i dag må sendes til offentlige myndigheter. Bedriftene blir dessuten pålagt å sende sine årsregnskaper til Altinn elektronisk.

Uførereform

Fra 1. januar trer uførereformen i kraft. Målet er å få flere ut i arbeid, og reformen gir store utslag for mange uføre. Uføretrygden skal nå skattlegges som arbeidsinntekt istedenfor pensjon. Det blir dyrere å ha gjeld for uføre, men mer gunstig enn før å være gift eller i parforhold hvis du er ufør.

Verneplikt og abort

Annonse

Allmenn verneplikt gjelder også kvinner fra nyttår. Jenter født i 1997 er de første som uten å be om det selv, blir innkalt til sesjon. De første kvinnene med allmenn verneplikt starter førstegangstjeneste i juli 2016. I dag er det 14 prosent kvinner blant soldatene som gjennomfører førstegangstjenesten.

Vårens opphetede debatt om reservasjonsrett for leger som ikke vil henvise til abort, endte i en nyordning der fastlegen ikke lenger henviser Nå kan kvinner gå direkte til sykehus og søke abort.

Uavhengig av dette endres også abortloven fra nyttår. Grensen for når et foster skal anses for å være levedyktig og abort ikke lenger kan innvilges, er satt til 22 uker.

Omskjæring og pågripelse

Når politiet pågriper personer etter utlendingsloven, får de fra nyttår tre dagers frist til å framstille dem for fengsling, en dag mer enn i dag.

Til tross for sterk motstand fra fagmiljøene i helsesektoren, kan offentlige sykehus fra nyttår gjennomføre rituell omskjæring av guttebarn med statlig refusjon.

Svoveldirektiv

EUs direktiv om svovelinnhold i skipsdrivstoff innføres fra nyttår med en kraftig skjerping av grensen fra 1 prosent til 1 promille. Overgangen fra tungolje til diesel blir utfordrende teknisk og koster norsk sjøtransport mellom 4 og 6 milliarder kroner ekstra. En undersøkelse på oppdrag fra NHO og Oslo Havn antyder at dette kan føre til en storstilt overgang fra sjø til vei og mer enn 100.000 flere trailere over Svinesund hvert år.

Bombrikke og vinterdekk

Trailerne som passerer Svinesund og andre grenseoverganger er bombrikke fra nyttår obligatorisk. To av tre utenlandske vogntog sniker i bomringene i Norge. Det blir også påbudt med vinterdekk på alle aksler på tilhengere som veier mer en 3.500 kilo.

Neste artikkel

Utval vil forby lokal skattedumping: – Innhogg i sjølvråderetten, seier ordførar