Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lover klima-hjelp til kommunene

Kommunene skal få mer hjelp til å tilpasse seg et mer varmere og våtere klima, lover miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV).

- Norge vil også rammes av klimaendringene. Det må vi ta hensyn til i all samfunnsplanlegging, sier Solhjell. Regjeringen la tirsdag fram en stortingsmelding om hvordan Norge skal tilpasse seg et varmere og framfor alt våtere klima. Beregninger viser at nedbøren kan øke mellom 5 og 30 prosent dette hundreåret. Nedbøren kan bli mer intens, som igjen øker faren for flom og skred, heter det i meldingen. Klimaendringene stiller krav til en mer robust infrastruktur. Mye av ansvaret vil fortsatt ligge på hver enkelt kommune. - Alle har ansvar for å ta hensyn til klimaendringene på sine områder, enten det er veiutbyggere, helsemyndigheter eller kommunale planleggere. Men kommunene er førstelinjetjenesten i møtet med klimaendringene, sier Solhjell til NTB. Mange kommuner har følt seg overlatt til seg selv i dette arbeidet. De har etterlyst klarere statlige retningslinjer og en klarere ansvarsfordeling, ifølge en forskningsrapport. Kommunene skal få mer hjelp, lover Solhjell. Statlige retningslinjer skal gjøre kommunenes planarbeid enklere. I tillegg skal rådgivingen styrkes. Et nasjonalt senter for klimatjenester med sete i Meteorologisk institutt skal bidra med oppdatert og mer detaljert informasjon om hvilke klimaendringer som kan ventes i de forskjellige delene av landet. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Kvinnekamp for bedre helsetilbud