Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lovendring vil kreve færre pigger i dekkene

En foreslått lovendring om færre pigger i norske vinterdekk vil medføre redusert sikkerhet for bilistene.

I dag er det en regel om hvor mange pigger et dekk kan ha som er bestemt av hvilken hjuldimensjon det har, skriver VG. I et forslag fra Statens vegvesen som er på høring, går det fram at det i stedet skal være en begrensning på hvor mange pigger det skal være per løpemeter. Dette vil innebære at dekkene får opptil 35 prosent færre pigger en tidligere. Endringen kommer som følge av en tilpasning til reglene i de andre nordiske landene. Det er blant annet argumenter om veislitasje og veistøv som er tatt med i vurderingen av piggbruk. - Slitasjen fra pigger vil reduseres noe, samtidig som sikkerheten reduseres tilsvarende. Likevel mener vi at denne forskriftsendringen er naturlig fordi vi får de samme reglene i hele Norden for dekk med samme omkrets, sier Frank Larsen, teknisk ansvarlig i Dekkimportørenes Forening. Endringen er planlagt innført fra neste år. Dekkbransjen jobber nå med å utvikle nye piggdekk hvor sikkerheten blir like god med færre pigger. På landsbasis kjører sju av ti med piggdekk i Norge. I byene Oslo og Bergen, som har et eget gebyr for piggdekk, er derimot forholdet snudd på hodet. Der kjører over 80 prosent på piggfrie dekk. (©NTB)

Annonse

Neste artikkel

Å styrke ungdomsorganisasjoner utenfor Oslo er en tjeneste for demokratiet