Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Lokalmat øker mest

Omsetningen for norske matspesialiteter har økt tre ganger så mye som totalmarkedet for mat og drikke.

Nordmenn vil ha norske matspesialiteter og lokalmat.

Norske matspesialiteter omsatte for nær 2,6 milliarder kroner fra september 2010 til september 2011. Det er en økning på13 prosent i forhold året før. Til sammenligning har totalmarkedet for mat og drikke økt med 4 prosent, viser tall fra analyseselskapet Nielsen Norge.

Les også: Lokalmat øker i vanskelig dagligvaremarked

- Det er ingen tvil om at norske forbrukeres interesse for matspesialiteter og mat med lokal identitet har økt sterkt de siste ti årene, og jeg tror interessen har kommet for åbli, sier landbruks- og matminister Lars Peder Brekk i en pressemelding.

- Ingen tvil

Tallene fra Nielsen offentliggjøres på Matmerk sin fagdag om norsk mat i Oslo tirsdag.

Matmerk og Landbruks- og matdepartementet ønsker en løpende rapportering av salg av norske matspesialiteter.

Annonse

- For Matmerk har det vært viktig åskaffe dokumentasjon påom forbrukerne virkelig vil ha disse produktene som vi jobber for åfåfrem. Og det er vi ikke i tvil om lenger. Folk ønsker et reelt mangfold og de handler deretter, sier administrerende direktør Ola Hedstein i Matmerk. Muligheter for verdiskaping - Flinke folk i alle deler av landbruksnæringen har store muligheter til åøke verdiskapningen ved åprodusere slik mat som folk er villige til åbetale litt ekstra for, sier Brekk.

Satsingen påmatspesialiteter gir god drahjelp i dette arbeidet, mener landbruks- og matministeren.

Les også: Brekk roser Norgesgruppen for lokalmatsatsing

Matmerk har i ti år jobbet med Spesialitet-merket for åløfte frem de beste produktene innenfor kategorien matspesialiteter. - Matmerk vil videreutvikle og forsterke Spesialitetmerke-ordningen for åveilede forbrukere innen en kategori i sterk vekst hvor det kommer til mange nye matprodusenter som er ukjente, sier Hedstein i Matmerk.

Stort vekstpotsensial Selv om kategorien er i sterk medvind, er det mange småprodusenter som opplever veien til markedet unødvendig tung.

Påfagdagen til Matmerk vil det være en paneldebatt med representanter for hele verdikjeden som pådirekten skal peke påog løse flest mulig av de barrierer som produsenter møter påsin vei inn i markedet.

- Potensialet i denne kategorien kan og måunyttes bedre for åfåen større verdiskaping innen norsk matproduksjon, sier Hedstein.

Neste artikkel

Røros Slakteri og Fatland vil ta markedsandeler i Østerdalen og Gudbrandsdalen