Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Listhaug starter opprydding i byråkratiet

Statens landbruksforvaltning (SLF) og Statens reindriftsforvaltning (SRF) skal slås sammen. Ingen ansatte blir oppsagt eller må bytte arbeidssted.

Med sammenslåingen av SLF og SRL er Landbruksminister Sylvi Listhaug er i gang med å forenkle landbruksbyråkratiet slik Sundvollen-erklæringen legger opp til. Foto: Mariann Tvete
Med sammenslåingen av SLF og SRL er Landbruksminister Sylvi Listhaug er i gang med å forenkle landbruksbyråkratiet slik Sundvollen-erklæringen legger opp til. Foto: Mariann Tvete

Gjennom sammenslåingen skal forvaltningen av reindriften få et bedre tjeneste- og veiledningstilbud, og SRF skal utvikles og rendyrkes som et forvaltningsorgan med direktoratfunksjoner.

- Jeg vurderer det slik at en sammenslåing av SLF og SRF vil styrke både ressurs- og kompetansen i den fremtidige forvaltningen av reindriften, og derigjennom legge bedre til rette i arbeidet med å nå de reindriftspolitiske mål, sier landbruks- og matminister Sylvi Listhaug i en kommentar på Landbruks- og matdepartementets hjemmeside.

I forbindelse med sammenslåingen skal en del fagoppgaver overføres fra SLF til SRFs hovedkontor i Alta for å skape et bredere faglig miljø og styrke kompetansen ved Reindriftsforvaltningen. Ressurs- og arealforvaltning samt juridisk kompetanse blir nevnt spesielt som satsingsområder, i tillegg til kompetansen knyttet til samisk språk og reindrift. Sammenslåingen berører ikke Reindriftsstyret. Det skal videreføres som i dag.

Annonse

Sammenslåingen av SLF og SRF er et ledd i arbeidet med å forenkle landbruksbyråkratiet, slik regjeringspartiene Høyre og Frp satte som mål i Sundvollen-erklæringen. Omorganiseringen skal i tillegg til kompetanseheving og bedre tilbud til brukerne, også føre til effektiviseringsgevinster gjennom sammenslåing av fellestjenester for dagens to forvaltningsorganer. Sammenslåingen skal være gjennomført 1. juli i år.

SRF har i dag ansvar for forvaltning, veiledning og forskning innen fagområdet reindrift. I tillegg er organisasjonen sekretariat og utøvende organ for Reindriftsstyret og støtte- og utredningsorgan for Landbruks- og matdepartementet. SRF har 55 ansatte hvorav 22 arbeider ved hovedkontoret i Alta. Til sammenligning har SLF 188 ansatte.

Neste artikkel

Regelrådet slaktar forslaget om dobbel mottaksplikt på kjøtt