Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Listhaug overprøver nok et jordvernvedtak

En mann på Karmøy får likevel lov til å plante juletrær på dyrket mark etter at landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) har overprøvd et jordvernvedtak.

Landbruksminister Sylvi Listhaug har grepet inn mot et avslag mot juletredyrking i et aktivt jordbruksområde på Karmøy. Foto: Skjalg Bøhmer Vold
Landbruksminister Sylvi Listhaug har grepet inn mot et avslag mot juletredyrking i et aktivt jordbruksområde på Karmøy. Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Listhaug har siden hun ble statsråd overprøvd innsigelser fra Fylkesmannen mot nedbygging av nærmere tusen dekar til boliger i Trondheim og mot en Ikea-etablering i en kornåker i Vestby i Akershus.

Nå har Listhaug grepet inn mot et avslag mot juletredyrking i et aktivt jordbruksområde på Karmøy, skriver Stavanger Aftenblad.

Regjeringens holdning er at jordvern sak for sak må veies opp mot andre samfunnsinteresser.

En grunneier fikk høsten 2012 nei av administrasjonen i Karmøy kommune til å plante juletrær i et areal på 45 dekar på egen eiendom sør for Kopervik. Men et enstemmig teknisk hovedutvalg på Karmøy godkjente dispensasjonssøknaden.

Annonse

Deretter omgjorde Fylkesmannen i Rogaland vedtaket ut fra en hovedbegrunnelse om at det var i strid med jordlovens generelle forbud mot å bruke dyrket jord til andre formål enn matproduksjon.

Grunneieren klaget, men fylkesmannen opprettholdt vedtaket og sendte saken til endelig klagesaksbehandling hos Statens landbruksforvaltning (SLF), der Fylkesmannens nei ble stående.

Selv om departementets eget direktorat SLF fatter et endelig vedtak, er det en statsråd privilegium å ta forvaltningsavgjørelser opp til ny vurdering. Og nå har altså Listhaug omgjort Fylkesmannens og SLFs nei. (©NTB)

Neste artikkel

Findus seier norsk tollvern for grønsaker har stått stille sidan 1997