Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Legger lokk på debatt om EU-bankveto

Statsminister Jens Stoltenberg nekter å svare på om det vil være aktuelt å legge ned veto mot EUs forslag om å mer enn halvere norske garantier på bankinnskudd.

- Det svarer jeg aldri på, er Stoltenbergs svar når Nationen spør ham om det stemmer at regjeringen kan komme til å legge ned et veto mot EUs innskuddsgarantidirektiv. Direktivet er omstridt. I behandlingen av EUs bankregelverk i kjølvannet av finanskrisen vedtok EU å utvide innskuddsgarantidirektivet fra 1994. Mens det før bare la opp til en minstegaranti i alle EU-land, er det fra ikrafttredelsen 1. januar i år blitt et harmoniseringsdirektiv - et direktiv der ikke bare minstemålet, men også taket for hvor høy garantien har lov til å være, er regulert. Tak og gulv er slått sammen, og EU-land er påbudt å ha en garanti på 100.000 euro, ca. 780.000 kroner med dagens eurotakst. Garantien i Norge i dag er på to millioner kroner - går din bank konkurs, dekker staten tapet opp til den grensen. Sliter med å få gjennomslag At garantien for norske bankkunder skal mer enn halveres, har svidd for Norge. Derfor har både finansminister Sigbjørn Johnsen og statsminister Jens Stoltenberg ved flere anledninger tatt saken opp med EU, men uten suksess. Klassekampen skrev i går at regjeringen har avtalt et siste møte med EUs finanskommissær Michel Barnier, som skal besøke Norge senere i vinter. Så langt har han sagt nei til alle krav og forslag. Stortinget har enstemmig stilt seg bak kravet om å opprettholde den norske ordningen. Klassekampen skriver videre at kilder i regjeringen påstår at det er bred politisk enighet om veto i saken. Det vil ikke statsminister Jens Stoltenberg kommentere. - Vi er i tett dialog med EU om denne saken, men det er ikke rett å spekulere i om vi vil bruke reservasjonsretten eller ikke. Vi har lyktes før i å få gjennom våre meninger, sier Stoltenberg. - Tror du det vil lykkes nå? - Jeg har i hvert fall ikke gitt opp, selv om det er krevende. Vil ikke snakke om veto Jan Tore Sanner, nestleder i Høyre og partiets finanspolitiske talsmann, sier at Høyre stiller seg bak kravet om at ordningen må opprettholdes. Men heller ikke Sanner har lyst til å tenke på muligheten for at Norge legger ned veto i saken. - Det er for tidlig å starte den spekulasjonen. Men det er ikke unaturlig at regjeringen vurderer en plan b, og hvis de gjør det, kan de gjerne komme til Høyre og diskutere det. - Betyr det at du er åpen for å diskutere et veto? - Jeg har ikke tenkt verken å lukke, å åpne eller å forhåndsfekte den muligheten i media. - Har sovet i timen Sanner mener regjeringen begynte arbeidet med innskuddsgarantien for sent. - Regjeringen sov i timen da diskusjonen begynte i EU. Jeg frykter det er for sent, men mitt råd er at de ikke skal gi opp, men intensivere arbeidet, sier Sanner. Han mener det kan være særlig fruktbart å involvere EU-parlamentet, og ikke bare jobbe opp mot Barnier og EU-kommisjonen. - Har ikke sovet i timen Finansminister Sigbjørn Johnsen mener det ikke er grunnlag for Høyres kritikk. «Allerede 3. desember 2008 var Kristin Halvorsen i Brussel og møtte blant andre Christian Ehler som var saksordfører for saken i Europaparlamentet. Norsk posisjonsdokument ble også oversendt samtlige parlamentsmedlemmer i ECON (komiteen for økonomiske og monetære saker)» skriver Johnsen i et svar til Nationen. Han skriver videre at det kan være aktuelt med flere møter. Ifølge Johnsen har ikke regjeringen engang diskutert veto: «Vi arbeider med sikte på å få en løsning som gjør at vi kan videreføre dagens ordning. Regjeringen har derfor ikke diskutert mulig bruk av reservasjonsretten.»

- I Norge garanterer staten for innskudd opp til to millioner kroner per innskyter per bank. Det beløpet har stått fast siden 1996.

Annonse

Neste artikkel

De har én representant – nå seiler det nye bondepartiet opp til å bli blant de største i Nederland