Landbruksdirektoratet vil skjerpe jordvernet

Landbruksdirektoratet mener jordvernet kan styrkes ved å endre jordloven. De mener blant annet at omdisponeringsforbudet bør videreføres, og at det bør bli vanskeligere å få unntak fra dette. I tillegg vil de forby opsjonsavtaler om utbygging av dyrka og dyrkbar mark.

Attraktivt: Landbruksjord er ofte attraktivt for utbyggere, fordi det er snakk om store sammenhengende arealer. Spesielt stort er presset på bynære områder. Her er en kornåker i Fredrikstad i Østfold. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase
Attraktivt: Landbruksjord er ofte attraktivt for utbyggere, fordi det er snakk om store sammenhengende arealer. Spesielt stort er presset på bynære områder. Her er en kornåker i Fredrikstad i Østfold. Foto: Bjarne Bekkeheien Aase

Les også: Nevner ikke jordvern med ett ord i innspill til Nasjonal transportplan

Kjære leser. Denne artikkelen er forbeholdt våre abonnenter.

Digital

Bestill

10 uker for 10 kr

Neste artikkel

Større nedgang i talet på bønder enn i fjor