Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

La død sak død

Tittelen høres dyster ut, men vedtaket er positivt. Positivt for miljøet, positivt for politikken og positivt for oljenæringen.

Oljevedtak: Arbeiderpartiet la en død sak død. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix
Oljevedtak: Arbeiderpartiet la en død sak død. Foto: Terje Pedersen/NTB scanpix

Om du fortsatt er i stuss. Så ja, det er konsekvensutredning i Lofoten, Vesterålen og Senja, jeg snakker om.

For på de siste årsmøtene og landsmøtene i Arbeiderpartiet har dette vært tema. Drevet fram av AUF. Og med bredere og bredere støtte fra hele Ap.

Jeg kommer fra olje- og gass-fylket Møre og Romsdal. Også der har vi sett en stadig endring i holdningene til denne saken. De to siste årsmøtene våre har vist flertall for nei til konsekvensutredning og i år, et enstemmig vedtak for nei.

Hvorfor, kan mange spørre seg?

Jo, fordi man ikke vil igangsette prosesser på tvers av Nordland Ap sitt eget ønske om å si nei.

Fordi man ser at det ikke er et ønske å utfordre den arktiske torsken for seismikk skyting og stress for å finne ut om det er fornuftig med en oljeutvinning i disse sårbare områdene. Politisk vil man rett og slett ikke bruke tid på det, da man ikke kommer til å gi grønt lys for en oljeutvinning der uansett.

Og hva mener jeg med uansett? Jo, det er ikke flertall i noen alterative og reelle regjeringssamarbeid hverken nå eller om vi kommer i regjering. Det vil si at det egentlig er en død sak som blir hauset opp år etter år.

Og hvorfor skal vi fortsette med det?

Vi bør heller ha fokus på utvikling av næringen generelt og utvikling av nye næringer. Og det bør skje en utvikling ut fra en villet politikk, der utslippene tvinges ned og nye næringer kan bygges opp. Vi må ta vårt ansvar for å redde kloden fra for høy oppvarming.

Annonse

For det finnes ingen jobber på en død klode!

Skal vi redde verden og legge tilrette for kommende generasjoner - og det skal vi - må vi ta ansvar nå og løse de utfordringene vi står i for Norge og i verden. FNs klimapanel kom i høst med et inkassovarsel til verdens ledere, om å ta grep. Norge har forutsetninger både kunnskapsmessig, teknologisk, politisk og økonomisk til å ta vårt ansvar. Arbeiderpartiet har vedtatt politikk som imøtekommer dette på en ansvarlig og offensiv måte.

Vi vil og vi kan! Vi må satse på havvind, og med dette bygge opp under utviklingen til norske leverandører både på teknologi siden og markedsmessige posisjoner.

Vi må redusere utslippene fra gassturbinene på plattformene og gripe muligheten til å sende fornybar overskuddskraft til Europa og skape inntekter til fellesskapet.

Vi må få på plass løsninger innenfor mange ulike næringsgrener, slik at karbon bindes i produksjon og at vi greier å både fange, transportere og lagre CO2’en. Dette vil kunne skape mange titusener av nye arbeidsplasser skal vi tro rapporten fra Sintef om ringvirkninger av en slik satsing.

Vi må fornye nærskipsflåten og finne grønne løsninger for vraking av skip, her hjemme. Vi må fornye ferje-og hurtigbåtene. For det første gjennom krav i offentlige anbud, men også gjennom og ha insentiver som legger tilrette for de teknologiske løsningene som kan bidra til null utslipp i tansportsektoren.

Og tilslutt; vi kan tenke nytt og bedre for miljøet ved å satse mer på sirkulær økonomi. Et næringsområde som i dag er krevende å få lønnsomhet i og hvor forskrifter og rammebetingelser på en del områder hindrer de beste løsningene, framfor bygger opp under.

Med en offensiv politikk kan Norge ta førersetet på framtidas nullutslippsløsninger. Vi kan redde kloden, skape nye og spennende arbeidsplasser som gir ny næringsutvikling og nye inntekter til staten. En skikkelig godtepose med WIN saker. Eller for å si det slik: Handle nå, og forme framtida for kommende generasjoner.

Arbeiderpartiet har ingen tid å miste. Vi vil skape for å dele. Og vi ønsker å komme tilbake i regjering, for å levere på våre grønne industripolitikk 2021.

Følg oss og støtt oss!

Neste artikkel

Smart å spise mer bygg