Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kvinnene når ikke toppen i norske medier

Kvinner faller fra før de når ledergruppene i norske medier. Det er en klar overvekt av menn som leder norske medier, viser en ny undersøkelse. 

Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har for første gang undersøkt kjønnsbalansen i norske mediebedrifter. Kartleggingen viser at mens kjønnsdifferansen i redaksjonene er forholdsvis liten når det gjelder ansatte, så forsvinner kvinnene på vei mot toppen.

Les også: Omkring halvparten av Norges aviser opplevde framgang i 2017. Nationen har det høyeste opplagstallet siden 2010.

I redaksjonelle bedrifter er 61 prosent av lederne menn mot 39 prosent kvinner. Enda verre står det til i mediekonsernene, der ledergruppene kun består av 21 prosent kvinner. Også på mellomledernivå er det ubalanse i kjønnsfordelingen, 67 prosent av mellomlederne er menn.

Redde for å ikke strekke til

Tallene ble lagt fram på kvinnedagen under en presentasjon i VG-huset i Oslo torsdag formiddag. VG er blant avisene som har jobbet aktivt for å øke kvinneandelen de siste årene. Magasinredaktør Jane Throndsen understreket betydningen av å telle og at det blir utarbeidet klarere måltall om kjønnsbalanse som ledelsen må forholde seg til.

Mediehuset har de siste årene gått aktivt til verks for å finne ut hva som hindrer kvinner i å søke på lederjobbene. Kartleggingen viste nemlig at mens 52 prosent av de kvinnelige ansatte kunne tenke seg lederroller i huset, var det kun 23 prosent som hadde tenkt på å søke på slike stillinger.

– Undersøkelsen viste at hovedgrunnen til at de ikke søker, er at de er redde for å ikke strekke til, og de tror jobben er tiltenkt noen andre, fortalte Throndsen.

Skartveit hyllet

VGs politiske redaktør Hanne Skartveit ble under fremleggelsen hyllet med stående ovasjoner – etter oppfordring fra Morgenbladets redaktør Anna B. Jenssen – for å ha vært den som virkelig satte spørsmålet om kjønnsbalansen i mediene på dagsordenen i fjor høst.

Skartveits utspill om en «gutta boys-kultur» i norske medier og sitt eget eierkonsern Schibsted, ble fulgt opp med av den famøse og mye omtalte invitasjon til å bli utfordret i «IQ-test, padletur og evne til gode formuleringer»» fra tidligere konsernsjef i NHST, Gunnar Bjørkavåg.

Annonse

Les også: Nationen-redaktør årets meningsbærer

Skartveit mener den manglende kjønnsbalansen først og fremst handler om manglende vilje hos medietoppene. Hun mener også menn generelt har en for overdreven selvtillit, mens kvinner har for lite.

– Kvinner må oppsøkes, mørnes og dyrkes mer for å utjevne for noe av den manglende selvtilliten, uttalte Skartveit.

Flere nyansatte kvinner

227 av MBLs 330 medlemsbedrifter har svart på undersøkelsen. Undersøkelsen omfatter totalt 7.863 ansatte. Bedriftene inkluderer redaksjonelle bedrifter, distribusjonsbedrifter, trykkerier, konsern og «annet» (hovedsakelig salgssammenkjøringer og mediebyrå).

Distribusjonsbedriftene og trykkerier er tradisjonelt mannsdominerte bedrifter, og undersøkelsen viser at det fremdeles er en stor overvekt av menn i disse bedriftene på alle nivåer. I kategorien «annet» er det derimot en overvekt av kvinner både blant de ansatte og mellomlederne. Men også i den faller kvinnene fra når det kommer til toppledelsen.

Tallene for nyansettelser viser imidlertid en positiv tendens i redaksjonelle bedrifter. 57 prosent kvinner har blitt ansatt mot 43 prosent menn de siste 12 månedene. På konsernnivå er det imidlertid langt flere nyansatte menn det siste året med 58 prosent menn mot 42 prosent kvinner.

Neste artikkel

En av tre kvinner i skogbruket har opplevd seksuell trakassering