Annonse
Annonse
Annonse
Annonse

Kunnskap, det er farlig det

Jeg tror norske bønder er på grensen til å være fullstendig utslitt av det konstante trykket fra klimaengasjerte i samfunnet, på metan som den store klimasynderen.

Landbruket har allerede skrevet under på en avtale med staten, hvor vi forplikter oss til store utslippskutt uten å redusere antallet drøvtyggere, påpeker melkeprodusent Asbjørn Hagene. Foto: Mariann Tvete
Landbruket har allerede skrevet under på en avtale med staten, hvor vi forplikter oss til store utslippskutt uten å redusere antallet drøvtyggere, påpeker melkeprodusent Asbjørn Hagene. Foto: Mariann Tvete

Cottis, Grønlund, og van Oort skriver «Agri Analyse gjør det vanskeligere for jordbruket» i Nationen 23. mars.

Les innlegget her:

Agri Analyse beskriver en ny og mer presis beregning av metan som klimagass. De som har klimasaken som sin hjertesak, bruker enhver anledning til å påpeke kunnskap som viktig, «vi har kunnskap, nå gjelder det å handle» eller «lytt til forskerne, de har kunnskap om dette».

Nå som det har kommet ny og nyanserende kunnskap om metan, så er ikke dette så viktig. Det er til og med farlig med ny kunnskap, fordi da vil bøndene sette seg i sofaen og nekte å være med på å redusere utslippene.

Landbruket har allerede skrevet under på en avtale med staten, hvor vi forplikter oss til store utslippskutt uten å redusere antallet drøvtyggere.

Dette krever ulike løsninger. Mange av løsningene er ikke klare, men forutsetter utvikling av ny teknologi. N2-applied, Foods of Norway, og Folvengaard, for å nevne noe.

Som vi erfarer nå, med svak krone, og rekordlav oljepris, trenger Norge flere bein å stå på. Vi må fylle uttrykket «det grønne skiftet» med annet enn elbiler uten gevinst til norsk industri, eller vindmøller satt opp av utenlandske pensjonsfond registrert i skatteparadiser.

Den siste setningen avslører et syn på norske bønder som er noe av det mest nedlatende jeg har lest. Dere skriver «Alle jordbrukets utslippskutt må gjennomføres med tiltak eller omstilling på gårdene, men bønder som tror at metan ikke er en viktig klimagass, og at det er myndighetene som regner feil, de er neppe særlig motiverte til å bidra verken med tiltak eller omstilling»

Mener dere at bønder i Norge ikke tror på klimaendringer?

Annonse

Tror dere at vi, med ny kunnskap om metan, vil nekte å være med å redusere utslipp?

Med dette synet på norske bønder, har jeg forslag til endringer.

Vi må slutte å offentliggjøre tall som viser at norsk bønder er blant verdens beste på lite bruk av antibiotika. Ettersom vi får vite dette, vil vi ikke fortsette jobben med å redusere bruken.

Vi må slutte å skryte av et landbruk fritt for en mengde sykdommer. Vi kan jo se på dette som en vunnet sak, og slutte å bry oss.

Jeg tror norske bønder er på grensen til å være fullstendig utslitt av det konstante trykket fra klimaengasjerte i samfunnet, på metan som den store klimasynderen.

Vi kan og vil gjøre mange ting for å senke klimautslippene fra landbruket.

Vi har vært i kontinuerlig omstilling og utvikling siden landbrukets begynnelse.

Vi er blant de fremste i verden på å ta i bruk ny teknologi, og nye metoder i matproduksjonen.

Om løsningen på landbrukets klimakutt er å redusere antallet drøvtyggere drastisk, så vil vi miste muligheten til å utvikle ny teknologi, og nye metoder. Hvorfor skal vi bruke penger på dette, om det bare er å kvitte seg med nok kyr og sauer? Færre drøvtyggere, mindre metan. Sånn, ferdig, lett ikke sant?

Jeg tror ikke at bare norske bønder har dårlig nok samvittighet, og lav nok kunnskap, så blir de med på klimakutt.

La oss være en del av løsningen, ikke bare en del av problemet.

Har du noe på hjertet?

Neste artikkel

Gulrot med bøy